Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

blackjack Redneck Keno


Giới thiệu

Redneck Keno là một trò chơi được tìm thấy trên các máy nhiều trò chơi được sản xuất bởi U1 Gaming. Tôi đã thấy những cỗ máy như vậy tại Câu lạc bộ Las Vegas, Rampart và Dotty's Sòng bạc ở Las Vegas. Lực đẩy của Redneck Keno thay vì 20 quả bóng có 20 móng ngựa, 12 bạc và 8 vàng. Người chơi có thể được trả ba cách, theo số lượng móng ngựa bạc phù hợp với các lựa chọn của người chơi, các trận đấu móng ngựa vàng và các trận đấu kết hợp.

 1. Người chơi chọn 2 đến 10 số từ phạm vi từ 1 đến 80.
 2. Trò chơi sẽ chọn 20 số từ cùng một phạm vi. Mười hai trong số những con số này sẽ được thể hiện bằng móng ngựa bạc và tám con là vàng.
 3. Hai con số đầu tiên được rút ra bởi trò chơi được đánh dấu bằng một bạc và một móng ngựa vàng.
 4. Cách đầu tiên mà người chơi có thể giành chiến thắng là theo số lượng sản lượng khai thác kết hợp, giữa móng ngựa bạc và vàng, miễn là có ít nhất một màu. Bảng thanh toán sau đây cho thấy các chiến thắng dựa trên cược $ 2 được thực hiện trên máy tại Câu lạc bộ Las Vegas.

  Kết hợp bắt

  Chụp lấy Nhặt
  2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
  9 0 0 0 0 0 0 0 2000 1000
  số 8 0 0 0 0 0 0 2000 700 292
  7 0 0 0 0 0 800 200 58 37
  6 0 0 0 0 239 50 36 10 5
  5 0 0 0 110 23,5 7 5 3 2
  4 0 0 41 10 3 2 1 1 1
  3 0 12 3 2 1 1 0 0 0
  2 5 1 1 0 0 0 0 0 0
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 5. Cách thứ hai mà người chơi có thể giành chiến thắng là theo số lượng móng ngựa bạc chỉ bắt được. Sau đây là bảng thanh toán đó.

  Bắt bạc

  Chụp lấy Nhặt
  2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
  9 0 0 0 0 0 0 0 3000 2000
  số 8 0 0 0 0 0 0 3000 2000 1000
  7 0 0 0 0 0 1600 1000 500 340
  6 0 0 0 0 478 160 130 48 28
  5 0 0 0 270 47 17 10 số 8 4
  4 0 0 82 22 số 8 3 2 2 2
  3 0 29 4 5 2 2 1 1 0
  2 10 2 2 1 1 0 0 0 0
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 6. Cách thứ ba mà người chơi có thể giành chiến thắng là theo số lượng móng ngựa vàng chỉ bắt được. Sau đây là bảng thanh toán đó.

  Bắt vàng

  Chụp lấy Nhặt
  2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
  số 8 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000
  7 0 0 0 0 0 2400 2000 2000 2000
  6 0 0 0 0 956 400 300 500 340
  5 0 0 0 540 94 40 54 48 28
  4 0 0 360 44 16 6 5 số 8 3
  3 0 110 số 8 số 8 3 3 2 2 1
  2 29.225 3 3 1 1 1 1 0 0
  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 7. Nếu cả hai móng ngựa đầu tiên bắt được, thì người chơi sẽ kiếm được số nhân 5X trên tất cả các chiến thắng.
 8. Nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến việc bắt móng ngựa bạc, nhưng không phải là vàng, thì người chơi sẽ kiếm được số nhân 2 lần trên bạc và kết hợp Keno.
 9. Nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến việc bắt móng ngựa vàng, nhưng không phải bạc, thì người chơi sẽ kiếm được số nhân 2 lần trên vàng và kết hợp Keno.

Cuối cùng, có một trò chơi tiền thưởng bí ẩn, tăng thêm 0,5% cho sự trở lại của trò chơi. Trang này không giải quyết phần thưởng bí ẩn này, vì tôi cho rằng nó nằm ngoài phạm vi của trò chơi.

Thí dụ


Trong trò chơi trên, tôi đã giành được 2,10 đô la cho bảy móng ngựa kết hợp, 0,05 đô la cho ba móng ngựa bạc và 0,35 đô la cho bốn móng ngựa vàng, với tổng số 2,50 đô la. Không tệ cho đặt cược $ 0,05.

Chọn 10

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và lợi nhuận cho các sản phẩm bắt kết hợp nếu hai móng ngựa đầu tiên đều bắt được, kiếm được số nhân 5X.


Kết hợp bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên bị bắt

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 10.000 0,00000003 0,00026577
9 5.000 0,00000116 0,00579850
số 8 1.460 0,00001996 0,02913649
7 185 0,00017807 0,03294369
6 25 0,00090627 0,02265670
5 10 0,00270672 0,02706720
4 5 0,00465218 0,02326090
3 - 0,00422214 0,00000000
2 - 0,00155398 0,00000000
1 - 0,00000000 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,01424050 0.14112925

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và lợi nhuận của bắt bạc nếu hai móng ngựa đầu tiên đều bị bắt, kiếm được số nhân 5X.


Màu bạc bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên bị bắt

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 15.000 0,00000000 0,00000000
9 10.000 0,00000000 0,00000100
số 8 5.000 0,00000001 0,00006714
7 1.700 0,00000062 0,00105468
6 140 0,00001344 0,00188188
5 20 0,00015362 0,00307246
4 10 0,00096782 0,00967822
3 - 0,00333361 0,00000000
2 - 0,00581001 0,00000000
1 - 0,00396137 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,01424051 0,01575538

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và lợi nhuận của Gold bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên đều bắt được, kiếm được số nhân 5X.


Bắt vàng nếu hai móng ngựa đầu tiên bị bắt

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
số 8 15.000 0,00000000 0,00000065
7 10.000 0,00000001 0,00010565
6 1.700 0,00000073 0,00123926
5 140 0,00002065 0,00289162
4 15 0,00027677 0,00415152
3 5 0,00182667 0,00913335
2 - 0,00565398 0,00000000
1 - 0,00646169 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,01424050 0,01752204

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và lợi nhuận cho các sản phẩm khai thác kết hợp nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến việc bắt bạc, nhưng không phải là vàng, kiếm được số nhân 2x.


Kết hợp bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một sản phẩm đánh bắt bạc

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 4.000 0,00000003 0,00011798
9 2.000 0,00000159 0,00317716
số 8 584 0,00003386 0,01977220
7 74 0,00037622 0,02784058
6 10 0,00240072 0,02400720
5 4 0,00905557 0,03622228
4 2 0,01979460 0,03958920
3 - 0,02298720 0,00000000
2 - 0,01087790 0,00000000
1 - 0,00000000 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,06552769 0.15072660

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và lợi nhuận của sản phẩm đánh bắt bạc nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một sản phẩm đánh bắt bạc, nhưng không phải là vàng, kiếm được số nhân 2 lần.


Màu bạc bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một sản phẩm đánh bắt bạc

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 6.000 0,00000000 0,00000020
9 4.000 0,00000001 0,00002686
số 8 2.000 0,00000044 0,00088628
7 680 0,00001344 0,00914056
6 56 0,00021507 0,01204403
5 số 8 0,00193564 0,01548512
4 4 0,01000080 0,04000320
3 - 0,02905000 0,00000000
2 - 0,04357510 0,00000000
1 - 0,02596900 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0.11075950 0,07758625

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và trở lại cho các sản phẩm khai thác vàng nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến tai choang apk việc bắt bạc, nhưng không phải là vàng, không kiếm được số nhân.


Bắt vàng nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một sản phẩm đánh bắt bạc

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
số 8 3.000 0,00000000 0,00000000
7 2.000 0,00000000 0,00000302
6 340 0,00000024 0,00008262
5 28 0,00001239 0,00034699
4 3 0,00027677 0,00083030
3 1 0,00304445 0,00304445
2 - 0,01696190 0,00000000
1 - 0,04523180 0,00000000
0 - 0,04523180 0,00000000
Tổng cộng 0.11075tải game benvip936 0,00430738

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và lợi nhuận cho các sản phẩm khai thác kết hợp nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến việc bắt vàng, nhưng không phải là bạc, kiếm được số nhân 2x.


Kết hợp bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một lần bắt vàng

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 4.000 0,00000003 0,00011812
9 2.000 0,00000159 0,00318918
số the casino 8 584 0,00003421 0,01997870
7 74 0,00038568 0,02854039
6 10 0,00253133 0,02531330
5 4 0,01003410 0,04013640
4 2 0,02374740 0,04749480
3 - 0,03096240 0,00000000
2 - 0,01709380 0,00000000
1 - 0,00000000 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,08479055 0.16477089
Tổng cộng 0,08479055 0,00552587

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và trở lại của sản phẩm đánh bắt bạc game bài g88 nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một sản phẩm đánh bắt vàng, nhưng không phải là bạc, không kiếm được số nhân.


Màu bạc bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một lần bắt vàng

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 3.000 0,00000000 0,00000000
9 2.000 0,00000000 0,00000007
số 8 1.000 0,00000001 0,00000671
7 340 0,00000044 0,00015067
6 28 0,00001344 0,00037638
5 4 0,00021507 0,00086029
4 2 0,00193564 0,00387128
3 - 0,01000080 0,00000000
2 - 0,02905000 0,00000000
1 - 0,04357510 0,00000000
0 - 0,02596900 0,00000000
Tổng cộng 0.11075950 0,00526539

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và trả lại cho vàng bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được, và do đó không có số nhân.


Bắt vàng nếu hai móng ngựa đầu tiên dẫn đến một lần bắt vàng

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
số 8 6.000 0,00000000 0,00000906
7 4.000 0,00000024 0,00097197
6 680 0,00001239 0,00842697
5 56 0,00027677 0,01549901
4 6 0,00304445 0,01826670
3 2 0,01696190 0,03392380
2 - 0,04523180 0,00000000
1 - 0,04523180 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0.11075936 0,07709750

Bảng sau đây cho thấy xác suất và lợi nhuận cho các sản phẩm bắt kết hợp nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được, và do đó không có số nhân.


Kết hợp bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 2.000 0,00000003 0,00005314
9 1.000 0,00000177 0,00176976
số 8 292 0,00004686 0,01368400
7 37 0,00065454 0,02421787
6 5 0,00535912 0,02679560
5 2 0,02681840 0,05363680
4 1 0,08194520 0,08194520
3 - 0.14449100 0,00000000
2 - 0.11965700 0,00000000
1 - 0,00000000 0,00000000
0 - 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,37897392 0.20210236

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và trở lại cho các sản phẩm bắt bạc nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được, và do đó không có số nhân.


Bạc bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 2.000 0,00000000 0,00000002
9 1.000 0,00000000 0,00000448
số 8 292 0,00000022 0,00022157
7 37 0,00000960 0,00326448
6 5 0,00021507 0,00602202
5 2 0,00270990 0,01083960
4 1 0,02000170 0,04000340
3 - 0,08715010 0,00000000
2 - 0,21787500 0,00000000
1 - 0,28565900 0,00000000
0 - 0.15062000 0,00000000
Tổng cộng 0,76424060 0,06035556

Bảng dưới đây cho thấy lịch thi đấu nam xác suất và trả lại cho vàng bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được, và do đó không có số nhân.


Vàng bắt nếu hai móng ngựa đầu tiên không bắt được

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
số 8 3.000 0,00000000 0,00000000
7 2.000 0,00000003 0,00006943
6 340 0,00000413 0,00140450
5 28 0,00016606 0,00464971
4 3 0,00304445 0,00913335
3 1 0,02826990 0,02826990
2 - 0.13569600 0,00000000
1 - 0,31662300 0,00000000
0 - 0,28043700 0,00000000
Tổng cộng 0,76424058 0,bảng xếp hạng asiad04352688

Bảng sau đây cho thấy lợi nhuận cho mỗi số lần bắt theo loại chiến thắng. Ô bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 96,01%.


Chọn 10 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
10 0,00055501 0,00000022 0,00000000 0,00055523
9 0,01393460 0,00003240 0,00000000 0,01396700
số 8 0,08257138 0,00118171 0,00000970 0,08376279
7 0.11354253 0,01361039 0,00115006 0.12830298
6 0,09877280 0,02032430 0,01115334 0.13025045
5 0.15706268 0,03025747 0,02338732 0.21070747
4 0.1922901fo4 database0 0,09355610 0,03238187 0,31822807
3 0,00000000 0,00000000 0,07437150 0,07437150
2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,65872910 0.15896259 0.14245381 0,96014549

Chọn 9

Bảng sau đây cho thấy bản tóm tắt cho chín lượt chọn.

Chọn 9 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
9 0,00329785 0,00000498 0,00000000 0,00330283
số 8 0,04764105đội tuyển lào vòng loại world cup 2022 0,00049237 0,00000190 0,04813532
7 0,06536362 0,00635936 0,00034352 0,07206650
6 0,09842620 0,01501166 0,00663845 0.12007631
5 0.14935005 0,03315790 0,02062015 0,20312810
4 0.14893730 0,06260740 0,05420021 0,26574491
3 0,00000000 0.13666719 0.11082920 0,24749639
2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,51301607 0.25430086 0.19263343 0,95995036

Chọn 8

Bảng fb88 tv sau đây cho thấy bản tóm tắt cho tám lựa chọn.

Chọn 8 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
số 8 0,01814899 0,00008538 0,00000021 0,01823458
7 0,06112320 0,00298950 0,00007596 0,06418866
6 0.14662109 0,01457601 0,0013ca khia linh4248 0.16253958
5 0.13974255 0.02015315 0,01059631 0.17049201
4 0.10638390 0,03872056 0,01966784 0.16477230
3 0,00000000 0.10325483 0,07855518 0.18181001
2 0,00000000 0,00000000 0.19807771 0.19807771
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0.47201973 0.17977943 0,30831569 0,96011485

Chọn 7

Bảng sau đây cho thấy bản tóm tắt cho bảy lựa chọn.

Chọn 7 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
7 0,03718330 0,00063160 0,00001133 0,03782622
6 0,06299048 0,00481675 0,000dota 2 wallpaper45217 0,06825939
5 0,09233854 0,01403281 0,00302263 0.10939397
4 0.13624596 0,03227013 0,01232051 0.18083660
3 0.17898445 0.14597464 0,07821042 0,40316951
2 0,00000000 0,00000000 0.16057724 0.16057724
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,50774272 0.19772592 0,25459430 0,96006294

Chọn 6

Bảng sau đây cho thấy tóm tắt cho sáu lựa chọn.

Chọn 6 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
6 0,05304999 0,00220469 0,00015589 0,05541057
5 0.11108727 0,01208797 0,00208239 0football league one.12525763
4 0.11174840 0,04090905 0,01468671 0.16734415
3 0.13278020 0,09415445 0,04740928 0,27434393
2 0,00000000 0,21393791 0.12381979 0,33775770
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,40866586 0,36329407 0.18815406 0,96011399

Chọn 5

Bảng sau đây cho thấy bản tóm tắt cho năm lượt chọn.

Chọn 5 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
5 0.10832987 0,01260149 0,00204410 0.12297546
4 0.15783685 0,04152451 0,01402907 0,21339043
3 0.17169878 0.13259234 0,066983lịch thi đấu đt việt nam42 0,37127454
2 0,00000000 0.16355669 0,08900109 0,25255778
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,43786550 0,35027504 0.17205767 0,96019820

Chọn 4

Bảng sau đây cho thấy bản tóm tắt cho bốn lựa chọn.

Chọn 4 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
4 0.16393979 0,03421893 0,02390018 0,22205890
3 0.13270262 0,04771181 0,02836148 0.20877591
2 0.13205783 0,22460720 0.17251933 0,52918436
1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,42870024 0,30653794 0,22478100 0,96001917

Chọn 3

Bảng sau đây cho thấy bản tóm tắt cho ba lựa chọn.

Chọn 3 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
3 0.17030178 0,09706683 0.10309156 0,37046017
2 0,08617329 0.12826190 0,09278231 0,30721750
1 0,00000000 0,00000000 0,28258281 0,28258281
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0,25647507 0,22532873 0,47845668 0,96026048

Chọn 2

Bảng sau đây cho thấy bản tóm tắt cho hai lựa chọn.

Chọn 2 Tóm tắt trở lại

Chụp lấy Kết hợp Màu bạc Vàng Tổng cộng
2 0.18670890 0,24367120 0,32369464 0,75407474
1 0,00000000 0,00000000 0,20601227 0,20601227
0 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Tổng cộng 0.18670890 0,24367120 0,52970691 0.96008701

Bản tóm tắt

Bảng sau đây cho thấy sự trở lại theo số lượng lượt chọn. Lợi nhuận là trước khi xem xét trò chơi tiền thưởng bí ẩn, bổ sung thêm 0,5%.


Tóm tắt Redneck Keno

Nhặt Trở về
2 96,01%
3 96,03%
4 96,00%
5 96,02%
6 96,01%
7 96,01%
số 8 96,01%
9 96,00%
10 96,01%

Để biết thêm thông tin về lợi nhuận cho số tiền BET khác với chính xác 2 đô la, vui lòng truy cập trang của tôi trên U1 Trở lại lý thuyết chơi game.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này