Chia sẻ cái này

game nổ hũ mới nhất 2021
Cập nhật lần cuối: 17 tháng 5 năm 2016

Trên trang betnet casino này

banh club 2020 apk Big Raise Stud Poker

Giới thiệu

Lần đầu tiên tôi nhận thấy Big Raise Stud Poker tại Golden Nugget ở Las Vegas vào ngày 9 tháng 1 năm 2014. Trước đó, nó được biết đến là ở Venice. Đây là một trò chơi dựa trên poker đơn giản chỉ dựa trên bàn tay năm thẻ của người chơi. Nó tương tự như Mississippi Stud, nhưng người chơi chỉ có một cơ hội nâng cao, và có thể làm như vậy lên đến bốn lần ante của mình. Sau đây game đổi thẻ cào là các quy tắc đầy đủ.

Quy tắc

 1. Trò chơi được chơi với một bộ bài 52 thẻ duy nhất.
 2. Người chơi đặt cược ante.
 3. Các đại lý sẽ giải quyết mỗi người chơi ba thẻ cộng với hai thẻ cộng đồng úp xuống.
 4. Người chơi có thể kiểm tra thẻ của riêng mình.
 5. Người chơi có tùy chọn gấp hoặc đặt cược tăng. Việc đặt cược tăng có thể là một đến bốn lần cá cược ante.
 6. Các đại lý ku casino official sẽ tiết lộ hai thẻ cộng đồng.
 7. Cả ante và tăng sẽ trả tiền theo bảng thanh toán sau đây.
   

  Ante & tăng bảng lương

  Tay Thanh toán
  Royal Flush 500 đến 1
  Thẳng tuôn ra 100 đến 1
  Bốn loại 40 đến 1
  Ngôi nhà hạnh phúc 8 đến 1
  Tuôn ra 6 đến 1
  Dài 4 đến 1
  Ba loại 3 đến 1
  Hai cặp 2 đến 1
  Cặp cao (10-Ace) 1 đến 1
  Cặp trung bình (6-9) Đẩy
  Tất cả khác Sự mất mát
 8. Ngoài ra còn có hai cược bên có sẵn, mà tôi bk8 casino giải thích dưới đây.
 

Chiến lược

Đối với mục đích của chiến lược, tôi sẽ sử dụng ký hiệu sau:

 • Thẻ cao = 10 đến Ace.
 • Thẻ trung bình = 6 đến 9.
 • Thẻ thấp = 2 đến 5.
 

Tăng 4 lần với:

 • Ba loại.
 • Cặp trung bình hoặc cao.
 • Ba đến một hoàng gia tuôn ra.
 • Ba đến một dòng chảy thẳng không có khoảng trống, năm thấp hoặc tốt hơn.
 • Ba đến một tuôn ra thẳng với một khoảng trống, sáu thấp hoặc tốt hơn.
 • Ba đến một lần xả thẳng với hai khoảng trống và ít nhất hai thẻ cao.
 

Tăng 1 lần với:

 • Ba đến một tuôn ra.
 • Cặp thấp.
 • Cả ba thẻ trung bình hoặc cao.
 • Hai thẻ cao và một thẻ thấp.
 • Ba đến một thẳng với một hoặc ít khoảng trống và hai thẻ trung bình.
 

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy tất cả các kết quả có thể cho trò chơi. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 2,58%.

Big Raise Stud Poker - Bàn trở lại

Tay Nuôi Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 4 2500 40 0,000002 0,003848
Thẳng tuôn ra 4 500 168 0,000006 0,003232
Bốn loại 4 200 5.088 0,000196 0,039154
Ngôi nhà hạnh phúc 4 40 27.072 0,001042 0,041666
Tuôn ra 4 30 5.012 0,000193 0,005785
Dài 4 20 3.120 0,000120 0,002401
Ba loại 4 15 284.052 0,010929 0.163942
Hai cặp 4 10 516.348 0,019867 0.198675
Cặp cao (10-Ace) 4 5 1.295.304 0,049839 0,249197
Cặp trung bình (6-9) 4 0 1.031.136 0,039675 0,000000
Kẻ thua cuộc 4 -5 78.420 0,003017 -0.015087
Royal Flush 1 1000 - 0,000000 0,000000
Thẳng tuôn ra 1 200 192 0,000007 0,001478
Bốn loại 1 80 1.152 0,000044 0,003546
Ngôi nhà hạnh phúc 1 16 10.368 0,000399 0,006383
Tuôn ra 1 12 46.068 0,001773 0,021271
Dài 1 số 8 64.320 0,002475 0,019799
Ba loại 1 6 179.748 0,006916 0,041497
Hai cặp 1 4 463.212 0,017823 0,071292
Cặp cao (10-Ace) 1 2 1.891.896 0,072794 0.145589
Cặp trung bình (6-9) 1 0 1.135.584 0,043694 0,000000
Kẻ thua cuộc 1 -2 7,802,820 0,300229 -0.600457
Nếp gấp -1 11.148.480 0,428959 -0.428959
Tổng cộng 25.989.600 1.000000 -0.025751

Trung bình, người chơi sẽ tăng 4 lần 12,49%thời gian, tăng 1 lần 44,62%và gấp 42,90%. Điều này làm cho cược trung bình cuối cùng 1,95 đơn vị. Do đó, yếu tố rủi ro là 1,32%.

3 phần thưởng thẻ

Phần thưởng 3 thẻ là một cược phụ mà chỉ trả tiền dựa trên ba thẻ ban đầu của người chơi. Về mặt toán học, nó giống hệt như Bet Paiplus trong ba bài xì phé.

Bảng trở lại sau đây cho thấy một cạnh nhà là 7,28%.

3 phần thưởng thẻ

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thẳng tuôn ra 40 48 0,002172 0,086878
Ba loại 30 52 0,002353 0,070588
Dài 6 720 0,032579 0.195475
Tuôn ra 3 1096 0,049593 0.148778
Đôi 1 3744 0.169412 0.169412
Kẻ thua cuộc -1 16440 0,743891 -0.743891
Tổng cộng  22100 1.000000 -0.072760

Đặt cược tiến bộ

Tiến bộ là đặt cược bên 1 đô la dựa trên bàn tay năm thẻ cuối cùng của người chơi. Một Royal Flush trả một giải độc đắc tiến bộ và một cú tuôn ra thẳng trả 10% giải độc đắc. Ngoài ra còn có tiền thưởng ghen tị nếu một người chơi khác có độ thẳng hoặc cao hơn.

Bảng dưới đây cho thấy sự trở lại dựa trên giải độc đắc giả thuyết là 100.000 đô la. Tất cả các chiến thắng là trên cơ sở "cho một". Tế bào bên phải thấp hơn cho thấy lợi nhuận 82,30%, tương đương với cạnh nhà là 17,70%.

Đặt cược tiến bộ

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 100000 4 0,000002 0.153908
Thẳng tuôn ra 10000 36 0,000014 0.138517
Bốn loại 300 624 0,000240 0,072029
Ngôi nhà hạnh phúc 50 3.744 0,001441 0,072029
Tuôn ra 40 5,108 0,001965 0,078616
Dài 30 10.200 0,003925 0.117739
Ba loại 9 54.912 0,021128 0.190156
Tất cả khác 0 2.524.332 0,971285 0,000000
Tổng cộng  2.598.960 1.000000 0,822994

Nhìn chung, lợi nhuận của giải độc đắc tiến bộ là 53,06% cộng với 2,92% cho mỗi 10.000 đô la trong mét và 0,57% cho mỗi người chơi thêm tại bảng. Giải độc đứt hòa vốn, khi không có người chơi nào khác ở bàn là $ 160,530,53.

Nhìn nhận

Tôi cảm ơn Stephen làm thế nào Giảm giá cờ bạc cho sự giúp đỡ của anh ấy với chiến lược.


Được viết bởi: