Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: Ngày 31 tháng 5 năm 2020

Trên trang này

bai tu sac Minesweeper (phiên bản được mã hóa)

Giới thiệu

Trang này giải quyết một phiên bản của Minesweeper thường được tìm thấy tại các sòng bạc trên Internet hoàn toàn dựa trên tiền điện tử. Trò chơi s52club được chơi trên lưới 5x5. Mục tiêu là chọn hình vuông trong lưới mà không cần mỏ. Nó không nên nhầm lẫn với phiên bản này của trò chơi.?

Quy tắc

  1. Trò chơi được chơi trên lưới 5x5.?
  2. Người đá gà casino thomo chơi sẽ chọn đặt cược và một số mỏ từ 1 đến 24.
  3. Trò chơi sẽ ngẫu nhiên đặt số lượng mỏ được người chơi chọn trên lưới. Vị trí sẽ ẩn để người chơi vào thời điểm này.??
  4. Tại mọi điểm quyết định, trò chơi sẽ cho thấy cổ phần của người chơi sẽ tăng lên đến mức nào nếu lựa chọn tiếp theo của anh ấy thành công.?
  5. Người chơi sẽ chọn một trong những ô vuông còn lại trong tiến lên online lưới.
  6. Nếu người chơi chọn một hình vuông có chứa mỏ, thì đá banh hôm nay mỏ sẽ xuất khẩu và trò chơi sẽ kết thúc. Người chơi sẽ mất cổ phần của mình.
  7. Mặt khác, nếu người chơi chọn một hình vuông không chứa mỏ (biểu thị bằng biểu tượng bitcoin), thì cổ phần của anh ta sẽ fifa slogan tăng lên.
  8. Người chơi có thể rút tiền cho số tiền của mình hoặc lựa chọn của tôi một lần nữa. Nếu anh ta chọn chọn lại, sau đó quay lại Bước 5.

Trong game nổ hũ mới nhất 2021 phiên bản tôi đã chơi, lợi nhuận dự kiến ??của một trò chơi là 99%, xác định một trò chơi là người chơi hoặc thu thập hoặc thua. Lựa chọn đầu tiên có lợi nhuận 99% và tất cả những người khác sau đó trong cùng một trò chơi có lợi nhuận trang chủ fifa online 3 mobile 100%. Tôi tưởng tượng sự trở lại này cho người chơi có thể định cấu hình.

Thí dụ

Mỏ Mineseper 1

Trong hình trên, tôi chọn ba mỏ và cổ phần là 0,00001 btc (tương đương với khoảng $ 0,10).

Minesweeper 2

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông ở hàng trên cùng và cột thứ hai từ bên trái. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00001076 BTC. Điều này dựa trên cổ phần của tôi trước khi đặt cược, nghịch đảo của xác suất chọn thành công 22/25 và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × 0,99 = 0,00001125.

Minesweeper 3

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông ở hàng trên cùng và cột giữa. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00001286 BTC. Điều này dựa trên cổ phần ban đầu của tôi, nghịch đảo của xác suất thực hiện thành công hai lựa chọn và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × (24/21) × 0,99 = 0,00001286.

Minesweeper 4

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông thứ ba ở hàng trên cùng và cột bên phải. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00001479 BTC. Điều này dựa trên cổ phần ban đầu của tôi, nghịch đảo của xác suất thực hiện thành công ba lựa chọn và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × (24/21) × (23/20) × 0,99 = 0,00001286.

Mười hai mỏ 5

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông thứ tư ở hàng thứ hai từ cột trên cùng và cột thứ hai từ bên trái. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00001712 BTC. Điều này dựa trên cổ phần ban đầu của tôi, nghịch đảo của xác suất thực hiện thành công bốn lựa chọn và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × (24/21) × (23/20) × (22/19 ) × 0,99 = 0,00001712.

Mười hai mỏ 6

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông thứ năm ở hàng giữa và cột đầu tiên từ bên trái. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00001997 BTC. Điều này dựa trên cổ phần ban đầu của tôi, nghịch đảo của xác suất thực hiện thành công năm lựa chọn và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × (24/21) × (23/20) × (22/19 ) × (21/18) × 0,99 = 0,00001997.

Quét mìn 7

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông thứ sáu ở hàng giữa và cột giữa. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00002350 BTC. Điều này dựa trên cổ phần ban đầu của tôi, nghịch đảo của xác suất thực hiện thành công sáu lựa chọn và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × (24/21) × (23/20) × (22/19 ) × (21/18) × (20/17) × 0,99 = 0,00002350. Trò chơi cho thấy "Cashout tiếp theo" của tôi, nếu tôi chọn thành công một hình vuông khác, sẽ là 0,00002790 BTC.

Mười hai mỏ 8

Trong hình trên, tôi chọn rút tiền và lấy lại 0,00002350 BTC. Điều này bao gồm cược ban đầu của tôi là 0,00001 BTC và 0,00001350 trong tiền thắng. Trò chơi cho tôi thấy nơi các mỏ được đặt.

Trong hình trên, tôi đã chọn thành công hình vuông thứ tư ở hàng thứ hai từ cột trên cùng và cột thứ hai từ bên trái. Cổ phần của tôi đã được tăng lên .00001712 BTC. Điều này dựa trên cổ phần ban đầu của tôi, nghịch đảo của xác suất thực hiện thành công bốn lựa chọn và lợi nhuận 99%: 0,00001 × (25/22) × (24/21) × (23/20) × (22/19 ) × 0,99 = 0,00001712.

Phân tích

Trong phiên bản tôi đã chơi tại Cryptogames, việc trở lại người chơi cho lần chọn đầu tiên là 99%. Đối với mỗi lần chọn tiếp theo, lợi nhuận là 100%. Cổ phần của người chơi luôn được làm tròn xuống 0,00000001 BTC (Bitcoin) dựa trên đặt cược ban đầu và xác suất đưa nó đến điểm đó trong trò chơi. Nói cách khác, lỗi làm tròn không được gộp nhưng chỉ được áp dụng một lần.

Nếu bị buộc phải nói về lợi nhuận chung của trò chơi, tôi sẽ nói 99%, ít nhất là cho phiên bản tại Cryptogames, dựa trên mỗi lần đặt cược được giải quyết, trong đó đặt cược không được giải quyết cho đến khi bị mất hoặc rút tiền.

Cách thức hoạt động của quá trình chơi game công bằng, có một cơ hội cao hơn một chút trong bình phương 0 đến 20 so với 21 đến 24. Cụ thể, xác suất 1/4096 ít hơn cho các ô 21 đến 24. Điều này làm cho sự trở lại, trong Một trò chơi một mine một điểm, 98,97% cho việc chọn hình vuông 0 đến 20 và 99,00% cho hình vuông 21 đến 24.

Chơi game công bằng

Phần này chỉ dành cho những người thực sự xác minh rằng kết quả của trò chơi đã được định trước. Nó giả định người đọc quen thuộc với cách thức quá trình "chơi game công bằng" hoạt động thông qua mật mã. Nếu bạn cần biết những điều cơ bản, tôi sẽ xem chúng trong trang của tôi trên Dice (phiên bản được mã hóa).

Trong trường hợp của Minesweeper, trò chơi phải định trước tối đa 24 địa điểm của các mỏ trên lưới. Các vị trí này được đánh số như sau:

Trong trường hợp của Cryptogames, người chơi sẽ tìm thấy băm SHA512 của hạt giống sòng bạc, theo sau là số 0, tiếp theo là hạt giống của người chơi. Sau đó, để tìm vị trí của mỏ đầu tiên, người chơi sẽ chuyển đổi hai ký tự đầu tiên trong số thập phân và đưa số đó đến mod 25. Để tìm vị trí của mỏ tiếp theo, người chơi sẽ lặp lại quy trình tương tự, nhưng với hai vị trí thứ hai của băm. Người chơi sẽ tiếp tục lặp lại quá trình này, đi lên băm, hai vị trí tại một thời điểm, cho đến khi tìm thấy vị trí của tất cả các mỏ.

Trong trường hợp rất khó xảy ra, băm hết các vị trí, thì người chơi sẽ lặp lại quy trình tương tự, ngoại trừ đặt số 1 thay vì 0, giữa hạt giống của sòng bạc và hạt giống của người chơi, để tìm các mỏ bổ sung.

Để tiết kiệm thời gian của bạn, tôi đã viết một Chương trình Minesweeper để dễ dàng tìm thấy vị trí của các mỏ. Chỉ cần nhập hạt giống máy khách trên dòng 4, hạt giống máy chủ trên dòng 5 và nhấp vào "Thực thi mã". Chương trình sẽ cho bạn biết là các mỏ nằm trong hộp "Kết quả" bên dưới mã. Tôi cũng đã lưu một bản sao của mã mà bạn có thể thấy bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

// Chuyển đổi trò chơi Minesweeper cho Crypto.games

$ client_seed = "lkb0f28tmdlhren6nz6ajgm9fszb3bwehn47NHUK";
$ server_seed = "NG1QQPFTZFOQJLML0FE55FOLFP6KBPTPKOINSCVH9";
$ Mines = 3;
$ bước = 0;
$ mines_found = 0;
$ vị trí = 0;
$ Kết hợp_seed = $ server_seed. $ Bước. $ client_seed;
echo "Combined seed = $combined_seed\n";
$ kết hợp_hash = băm ('sha512', $ kết hợp_seed);
echo "Hash of combined seed = $combined_hash\n";
làm
{
$ First_two = Subrtr ($ kết hợp_hash, $ vị trí, 2);
$ hex_to_dec = hexdec ($ first_two);
$ mine_location = $ hex_to_dec%25;
$ lặp lại = 0;
if ($ mines_found> 0)
{
for ($ i = 0; $ i<$mines_found; $i++)
{
if ( $mine_location == $mine_array[$i])
{ $repeat=1; }
}
}
if ($repeat==0)
{
$mine_array[$mines_found] = $mine_location;
$mines_found++;
echo "Mine at $mine_location\n";
}
$position+=2;
if ($position==128)
{
$position=0;
$step++;
}
}
while ($mines_found<$mines);

// Procedure
// 1. Step the "step" equal to 0 and the "position" to 0.
// 2. Join server and client seeds,step, and server seed, in that order.
// 3. Generate a SHA-512 hash of the string from step 2.
// 4. Convert first two characters, starting at the "position" of the hash from step 3 from
hexidecimal to decimal.
// 5. Divide step 4 by 25 and take the remainder.
// 6. If the result from step 5 is unique, for the game, then a mine will be located there.
// 7. Mines locations will be numbered as follows:
// 0 1 2 3 4
// 5 6 7 8 9
// 10 11 12 13 14
// 15 16 17 18 19
// 20 21 22 23 24
// 8. If all mine location have been identified then stop, otherwise, advance the "position" by 2 and go back to 4.
// 9. In the very unlikely event that the "position" reaches 128 (the end of the hash), go increment the "step" by 1, reset the "position" to 0, and go back to step 2.
?>

Liện kết ngoại

Thảo luận về Minesweeper trong diễn đàn của tôi tại Phù thủy của Vegas.


Được viết bởi: