Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 9 năm 2016

Trên trang này

b52win Super Sevens

Giới thiệu

Super Sevens/Crazy Sevens/Lucky Sevens là một cược bên Blackjack dựa trên ba thẻ đầu tiên của người chơi. Nếu thẻ đầu tiên là bảy, người chơi sẽ thắng. Việc giành chiến thắng tăng cho hai hoặc ba bảy liên tiếp và thậm chí nhiều hơn nếu Sevens phù hợp.

Phân tích này giả định rằng nếu người chơi có được hai bảy và chia tách, thì thẻ đầu tiên của anh ta sang tay đầu tiên sẽ được tính vào một bảy thẻ có thể.

Điều không phải lúc nào cũng rõ ràng là những gì xảy ra nếu người chơi có hai bảy và đại lý nhận được một con đen. Tôi cho rằng người chơi được trả tiền cho hai Sevens mà không có cơ hội cho thẻ thứ ba. Tôi có thể nói đây chắc chắn là quy tắc với Lucky Sevens. Tuy nhiên, tôi đã phân tích trò chơi cả hai cách dưới đây.

Quy tắc

 

Bảng thanh toán sau đây cho thấy tất cả các cách khác nhau để giành chiến thắng. Có các bảng thanh toán riêng cho Super Sevens và Crazy Sevens, được chỉ định trong các cột riêng biệt. Tất cả các chiến thắng là trên cơ sở "đến một".

Bàn thanh toán

Biến cố siêu
Sevens
Khùng
Sevens
May mắn
Sevens
7-7-7 phù hợp 5000 2000 500
7-7-7 500 500 100
7-7 phù hợp 100 150 50
7-7 50 25 25
7 3 5 3
 

Biến thể quy tắc:

 • Nếu người chơi có hai Sevens và đại lý có Blackjack, người chơi có nhận được thẻ thứ ba cho mục đích đặt cược bên không?
 • Nếu người chơi có được hai bảy và chia tách, điều gì xảy ra?

Super Sevens

 

Bảng dưới đây cho thấy một phân tích về Super Sevens đặt cược giả sử sáu sàn và người chơi được đảm bảo một thẻ thứ ba, bao gồm sau khi chia tách và khi đại lý có một chiếc blackjack. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 11,40%.

Super Sevens-Sáu bộ bài-Bảo hành ba thẻ

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7-7-7 phù hợp 5000 480 0,000016 0,079787
7-7-7 500 11.664 0,000388 0.193883
7-7 phù hợp 100 34.560 0,001149 0.114894
7-7 50 124.416 0,004136 0,206809
7 3 2.142.720 0,071234 0,213703
Kẻ thua cuộc -1 27.766.080 0,923077 -0.923077
Tổng cộng  30.079.920 1.000000 -0.114000
 

Bảng tiếp theo cho thấy một phân tích về Super Sevens đặt cược giả sử sáu sàn và người chơi được giới hạn tại hai thẻ nếu đại lý có một chiếc blackjack. Nếu người chơi chia tách, thẻ tiếp theo vẫn sẽ được tính vào ba chiến thắng. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 12,61%.

Super Sevens-Sáu sàn-không có bảo đảm Thẻ ba thẻ

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7-7-7 phù hợp 5000 21.735.360 0,000015 0,075924
7-7-7 500 528.169.248 0,000369 0.184496
7-7 phù hợp 100 1.650.654.720 0,001153 0.115319
7-7 50 5,942.356.992 0,004151 0,207574
7 3 101.963.473.920 0,071234 0,213703
Kẻ thua cuộc -1 1.321.276.682.880 0,923077 -0.923077
Tổng cộng  1,431,383,073,120 1.000000 -0.126061
 

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà của bên Super Sevens đặt cược theo số lượng sàn và liệu người chơi có được đảm bảo thẻ thứ ba hay không nếu đại lý có Blackjack.

Super Sevens - Tóm tắt

Sàn Gurantee Không bảo đảm
4 15,92% 16,97%
5 13,25% 14,39%
6 11,40% 12,61%
số 8 9,01% 10,29%
 

Sevens điên rồ

 

Bảng dưới đây cho thấy một phân tích về Crazy Sevens Bet giả sử sáu sàn và người chơi được đảm bảo một thẻ thứ ba, bao gồm sau khi chia tách và khi đại lý có một chiếc blackjack. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 6,54%.

Crazy Sevens-Sáu bộ bài-Bảo hành ba thẻ

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7-7-7 phù hợp 2000 480 0,000016 0,031915
7-7-7 500 11.664 0,000388 0.193883
7-7 phù hợp 150 34.560 0,001149 0.172341
7-7 25 124.416 0,004136 0.103405
7 5 2.142.720 0,071234 0,356171
Kẻ thua cuộc -1 27.766.080 0,923077 -0.923077
Tổng cộng  30.079.920 1.000000 -0.065362
 

Bảng tiếp theo cho thấy một phân tích về Crazy Sevens Bet giả sử sáu bộ bài và người chơi được giới hạn tại hai thẻ nếu đại lý có một chiếc blackjack. Nếu người chơi chia tách, thẻ tiếp theo vẫn sẽ được tính vào ba chiến thắng. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 7,53%.

Crazy Sevens-Sáu sàn-không có bảo đảm thẻ ba thẻ

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7-7-7 phù hợp 2000 21.735.360 0,000015 0,030370
7-7-7 500 528.169.248 0,000369 0.184496
7-7 phù hợp 150 1.650.654.720 0,001153 0.172978
7-7 25 5,942.356.992 0,004151 0.103787
7 5 101.963.473.920 0,071234 0,356171
Kẻ thua cuộc -1 1.321.276.682.880 0,923077 -0.923077
Tổng cộng  1,431,383,073,120 1.000000 -0.075275
 

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà của bên Crazy Sevens đặt cược theo số lượng sàn và liệu người chơi có được đảm bảo thẻ thứ ba hay không nếu đại lý có Blackjack.

Crazy Sevens - Tóm tắt

Sàn Gurantee Không bảo đảm
4 10,09% 11,01%
5 7,97% 8,93%
6 6,54% 7,53%
số 8 4,71% 5,74%
 

Sevens may mắn

Lucky Sevens là phiên bản của trò chơi cá cược bên này được sử dụng bởi trò chơi Blackjack của Betconstruct Live. Họ không xử lý thẻ thứ ba nếu đại lý có một chiếc blackjack. Bảng dưới đây cho thấy bảng thanh toán và phân tích may mắn của Sevens, dựa trên tám sàn họ sử dụng. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 49,88% (ouch!).

Lucky Sevens-Tám sàn-không có bảo đảm thẻ ba thẻ

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7-7-7 phù hợp 500 108.839.808 0,000018 0,008949
7-7-7 100 2.301.184,512 0,000378 0,037844
7-7 phù hợp 50 7.345.594.368 0,001208 0,060400
7-7 25 25.184.894.976 0,004142 0.103543
7 3 432.811.524.096 0,071177 0,213531
Kẻ thua cuộc -1 5,613,024,453,120 0,923077 -0.923077
Tổng cộng  6.080.776.490.880 1.000000 -0.498810

Dưới đây là cạnh nhà của bảng thanh toán may mắn Sevens cho các số sàn khác.

 • Bốn sàn - 51,25%
 • Năm sàn - 50,71%
 • Sáu sàn - 50,34%
 • Sàn Eights - 49,88%

Quy tắc trò chơi espresso

Phần mềm Espresso Games cung cấp đặt cược 7 bên may mắn trong một trong những trò chơi blackjack của họ, theo định dạng này. Họ sử dụng tám sàn và tôi cho rằng không có bảo đảm ba thẻ. Bảng sau đây cho thấy bảng thanh toán của họ và tất cả các tỷ lệ cược. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 7,83%.

Quy tắc trò chơi espresso

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7-7-7 phù hợp 3000 108.839.808 0,000018 0,053697
7-7-7 500 2.301.184,512 0,000378 0.189218
7-7 phù hợp 150 7.345.594.368 0,001208 0.181200
7-7 50 25.184.894.976 0,004142 0,207086
7 3 432.811.524.096 0,071177 0,213531
Kẻ thua cuộc -1 5,613,024,453,120 0,923077 -0.923077
Tổng cộng  6.080.776.490.880 1.000000 -0.078344

Liên kết nội bộ

Để biết danh sách lớn tất cả các loại cược bên Blackjack, vui lòng xem Bên cạnh blackjack đặt cược trang.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi