lich bd vn

Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 9 năm 2016

Trên trang này

bắn cá đổi xu Double Twist Blackjack

Giới thiệu

 

Double Twist Blackjack là một trò chơi mà tôi nhận thấy tại tầng bình lưu ở Las Vegas vào ngày 2 tháng 2 năm 2016. Nó tự lập hóa đơn như một khái niệm trò chơi mới, nhưng nó thực sự chỉ là Blackjack với đặt cược phụ tùy chọn. Vì lý do này, tôi đang phân loại nó như một đặt cược phụ chứ không phải là một trò chơi độc đáo.

Quy tắc

 
 1. Trò chơi dựa trên các quy tắc blackjack thông thường.
 2. Có hai điểm cá cược cho mỗi người chơi.
 3. Người chơi có thể làm cho một bên cá cược trên mỗi điểm cá cược.
 4. Các cá cược bên thanh toán dựa trên hai thẻ ban đầu của người chơi và thẻ UP của đại lý.
 5. Bảng thanh toán được hiển thị dưới đây. Tôi cho rằng người chơi được trả tiền chỉ dựa trên chiến thắng cao nhất.
 

Bảng thanh toán gấp đôi

Biến cố Thanh toán
Hoàng gia ba thẻ 50 đến 1
Phù hợp ba loại 35 đến 1
Thẳng tuôn ra 30 đến 1
Ba loại 20 đến 1
Dài 4 đến 1
Tuôn ra 3 đến 1
Đôi 1 đến 1
 

Phân tích

 

Các bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận trong 4, 5, 6 và 8 sàn.

Bảng trở lại xoắn đôi - Bốn sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia ba thẻ 50 256 0,000173 0,008659
Phù hợp ba loại 35 208 0,000141 0,004925
Thẳng tuôn ra 30 2.816 0,001905 0,057148
Ba loại 20 7.072 0,004784 0,095680
Dài 4 46.080 0,031172 0.124687
Tuôn ra 3 85.120 0,057581 0.172744
Đôi 1 284,544 0.192486 0.192486
Kẻ thua cuộc -1 1.052.160 0,711758 -0.711758
Tổng cộng  1.478.256 1.000000 -0.055427
 

Bảng trở lại xoắn đôi - Năm bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia ba thẻ 50 500 0,000173 0,008634
Phù hợp ba loại 35 520 0,000180 0,006285
Thẳng tuôn ra 30 5.500 0,001899 0,056983
Ba loại 20 14.300 0,004938 0,098770
Dài 4 90.000 0,031081 0.124326
Tuôn ra 3 168.200 0,058088 0.174263
Đôi 1 561.600 0.193948 0.193948
Kẻ thua cuộc -1 2.055.000 0,709693 -0.709693
Tổng cộng  2.895.620 1.000000 -0.046484
 

Bảng trở lại xoắn đôi - Sáu bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia ba thẻ 50 864 0,000172 0,008617
Phù hợp ba loại 35 1.040 0,000207 0,007261
Thẳng tuôn ra 30 9,504 0,001896 0,056872
Ba loại 20 25.272 0,005041 0.100819
Dài 4 155,520 0,031021 0.124085
Tuôn ra 3 292.896 0,058424 0.175271
Đôi 1 977,184 0.194918 0.194918
Kẻ thua cuộc -1 3,551,040 0,708321 -0.708321
Tổng cộng  5.013.320 1.000000 -0.040478
 

Bảng trở lại xoắn đôi - Tám sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia ba thẻ 50 2.048 0,000172 0,008596
Phù hợp ba loại 35 2.912 0,000244 0,008556
Thẳng tuôn ra 30 22,528 0,001891 0,056735
Ba loại 20 61,568 0,005169 0.103370
Dài 4 368.640 0,030947 0.123786
Tuôn ra 3 700.928 0,058841 0.176524
Đôi 1 2.336.256 0.196124 0.196124
Kẻ thua cuộc -1 8.417.280 0,706612 -0.706612
Tổng cộng  11.912.160 1.000000 -0.032921
 

Bảng sau đây tóm tắt cạnh nhà theo số sàn.

Bảng thanh toán gấp đôi

Sàn House Edge
4 5,54%
5 4,65%
6 4,05%
số 8 3,29%
 

Liên kết nội bộBên cạnh blackjack đặt cược - Danh sách dài của họ được phân tích.
Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này