ltd hôm nay

Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 1 năm 2022

Trên trang này

bắn cá đổi thưởng uy tín Yeti Keno điên

Giới thiệu

Các quy tắc trong Mad Yeti Keno giống như thông thường Keno, ngoại trừ nếu cầu thủ bắt bóng thứ 20 được rút ra, thì bất kỳ khoản tiền thắng nào đều được nhân với 8. Nói cách khác, nó giống như Sức mạnh Keno, ngoại trừ chiến thắng được nhân với 8 thay vì 4, nếu quả bóng cuối cùng được rút ra là một cú bắt.

Quy tắc

 
 1. Người chơi chọn 2 đến 10 số từ 1 đến 80.
 2. Trò chơi sẽ chọn ngẫu nhiên 20 số từ cùng phạm vi từ 1 đến 80.
 3. Người chơi được trả cho số lượng lựa chọn của mình phù hợp với các số được rút ra bởi trò chơi.
 4. Nếu số đầu tiên được rút ra là một trận đấu thì bất kỳ chiến thắng nào sẽ được nhân với 8.
 

Bàn thanh toán

 

Sau đây là bảng thanh toán theo sau là bản nháp.

Bàn thanh toán

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 1 1 0 0 0 0 0 0
3  24 3 2 1 1 0 0 0
4   40 16 6 2 2 1 1
5    63 22 6 6 3 2
6     140 60 18 14 4
7      380 150 40 14
số 8       700 360 100
9        1000 440
10         1600
Trở về 91,99% 91,85% 92,15% 92,02% 92,03% 91,99% 91,99% 92,03% 92,00%

Lợi nhuận tối đa là cho Pick 4 ở mức 92,15%.

Thí tai rikdụ

Yeti Keno điên

Trong hình trên, tôi đặt cược $ 1 và chọn 10 số (1 đến 5 và 11 đến 15). Trong 19 quả bóng đầu tiên tôi bắt được 2, 5, 12 và 15. Sau đó, quả bóng thứ 20 là 11, với tổng số năm lần bắt. Thông thường, năm lần bắt phải trả 2 cho 1. Tuy nhiên, quả bóng cuối cùng là một cú bắt, vì vậy chiến thắng của tôi là 2 × 8 = 16 cho 1, hoặc 16 lần đặt cược $ 1 của tôi.

Phân tích

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất của từng số lần chọn và bắt.

Mad Yeti Keno - Xác suấtMở rộng

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
0 0,560127 0,416504 0,308321 0,227184 0.166602 0.121574 0,0882662 0,06374784 0,04579070
1 0,379747 0.430867 0,432732 0,405686 0,363495 0,315193 0,2664641 0.22066559 0.17957138
2 0,060127 0.138754 0,212635 0,270457 0,308321 0,326654 0,3281456 0,31642614 0,29525678
3  0,013875 0,043248 0,083935 0.129820 0.174993 0,2147862 0.24610922 0,26740237
4   0,003063 0,012092 0,028538 0,052191 0,0815037 0.11410518 0.14731890
5    0,000645 0,003096 0,008639 0,0183026 0,03260148 0,05142769
6     0,000129 0,000732 0,0023667 0,00571956 0,01147939
7      0,000024 0,0001605 0,00059168 0,00161114
số 8       0,0000043 0,00003259 0,00013542
9        0,00000072 0,00000612
10         0,00000011
Tổng cộng 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000 1.00000000 1.00000000

Xác suất quả bóng cuối cùng là một cú bắt là C/20, trong đó C là số lần bắt.

Bảng tiếp theo cho thấy sự trở lại của mỗi số lần chọn và bắt. Hàng dưới cùng là tổng lợi nhuận của trò chơi. Phần thân của bảng là số tiền thưởng*xác suất*(1+7*(bắt/20)). Hàng dưới cùng hiển thị tổng lợi nhuận. Ví dụ, ô bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 89,25% cho trò chơi Pick-10.

Power Keno - trở lạiMở rộng

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,919937 0,235881 0,361480 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3  0,682668 0,265975 0,344134 0,266130 0,358736 0,000000 0,000000 0,000000
4   0,294086 0,464346 0.410946 0,250517 0,391218 0,273852 0,353565
5    0.111733 0.187286 0.142535 0.301993 0,268962 0,282852
6     0,055979 0.136166 0.132063 0,248229 0.142344
7      0,031992 0,083036 0,081652 0,077818
số 8       0,011559 0,044586 0,051459
9        0,003006 0,011176
10         0,000808
Tổng cộng 0,919937 0,918549 0,921540 0,920213 0,920342 0,919946 0,919868 0,920287 0,920024

Hàng dưới cùng cho thấy lợi nhuận trung bình là 92,01%, với lợi nhuận tốt nhất cho Pick-4 ở mức 92,15%.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này