Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 2 năm 2020

Trên trang này

bắn cá ăn tiền Blackjack đầu hàng: Nó là gì và khi nào nên làm điều đó

Giới thiệu

Đầu hàng ở Blackjack là gì? Đây là một chiến lược trong đó người chơi có thể gập tay chỉ có nguy cơ đặt cược một nửa thay vì toàn bộ số tiền. Có hai lựa chọn về mặt đầu hàng của bạn. Đầu hàng muộn có thể được thực hiện sau khi đại lý kiểm tra blackjack và Đầu hàng sớm là có thể trước khi kiểm tra đại lý. Trang này có một cái nhìn sâu sắc về sự lựa chọn để đầu hàng trong Blackjack. Nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, liệu đại lý lấy thẻ lỗ, số lượng sàn, cho dù là đại lý đánh hay đứng trên 17 mềm, và đôi khi là thành phần của bàn tay của người chơi.??

Mục đích của trang này là cung cấp chính xác Lời khuyên cho người chơi chiến lược cơ bản khi nào nên đầu hàng. Khi các câu chuyện hiển thị tổng cộng 16, điều này đề cập đến tổng số 10+6 hoặc 9+7. Tình hình của hai ETTS có một hàng riêng khi đầu hàng là phù hợp.

?

Đầu hàng muộn

Đầu hàng muộn có nghĩa là người chơi có thể đầu hàng tay anh ta và mất một nửa cược chỉ sau khi đại lý kiểm tra blackjack. Các bảng chiến lược cơ bản sau đây cho thấy khi nào nên đầu hàng (y = có, n = không) tùy thuộc vào tổng số người chơi, thẻ của đại lý và số lượng sàn. Hai cột bên phải đại diện cho một ACE đại lý theo liệu đại lý có đứng (S17) hay lượt truy cập (H17) là 17 mềm.

Đầu hàng muộn - Một bộ bài - Tổng số phụ thuộc

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý
__9__ __10__ A (S17) A (H17)
15 N N N Y
16 N Y Y Y
17 N N N Y

Đầu hàng muộn - Hai bộ bài - Tổng số phụ thuộc

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý
__9__ __10__ A (S17) A (H17)
15 N Y N Y
16 N Y Y Y
17 N N N Y

Đầu hàng muộn - Bốn sàn trở lên - Tổng số phụ thuộc

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý
__9__ __10__ A (S17) A (H17)
15 N Y N Y
16 Y Y Y Y
17 N N N Y

Thành phần thẻ chính xác của bàn tay của người chơi đôi khi có thể làm cho nó thuận lợi Để đi chệch khỏi các bảng chiến lược cơ bản ở trên. Các bảng sau đây cho thấy khi chính xác đầu hàng đã đưa ra tổng số của người chơi, thẻ UP của đại lý và số sàn. Nếu đại lý có một át chủ bài thì casino jobs chiến lược thường phụ thuộc vào việc đại lý đạt (H17) hay đứng (S17) trên 17 mềm.

Một bộ bài - Trở nên đầu hàng muộn - phụ thuộc vào thành phần

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý
9 10 A (S17) A (H17)
14 Không bao giờ 7+7 Không bao giờ 7+7
15 Không bao giờ 9+6,10+5 Không bao giờ 9+6,10+5
16 Không bao giờ Luôn luôn 10+6 9+7,10+6
17 Không bao giờ Không bao giờ Không bao giờquay màn hình android 10+7

Hai bộ bài - phụ thuộc vào thành phần - đầu hàng muộn

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý
9 10 A (S17) A (H17)
15 Không bao giờ 9+6, 10+5 Không bao giờ 9+6, 10+5
16 Không bao giờ Luôn luôn Luôn luôn 9+7,10+6
8+8 Không bao giờ Không bao giờ Không bao giờ *
17 Không bao giờ Không bao giờ Không bao giờ Luôn luôn

*: Trong một trò chơi hai tầng, khi đại lý đạt 17,s52 club đầu hàng 8+8 so với chỉ khi gấp đôi sau khi chia tách không được phép.

Bốn hoặc sáu bộ bài - phụ thuộc vào thành phần - đầu hàng muộn

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý
9 10 A (S17) A (H17)
15 Không bao giờ 9+6, 10+5 Không bao giờ Luôn luôn
16 Luôn luôn Luôn luôn Luôn luôn Luôn luôn
8+8 Không Không Không Đúng
17 Không bao giờ Không bao giờ Không bao giờmir86 vin Luôn luôn

Chiến lược tám tầng phụ thuộc vào thành phần giống như chiến lược phụ thuộc toàn bộ. Nói cách khác, thành phần của bàn tay không bao giờ quan trọng, cho mục đích đầu hàng.

Đầu hàng sớm

Đầu hàng sớm là một quy tắc hiếm khi được tìm thấy trong đó người chơi có thể bị mất tay và một nửa đặt cược trước khi đại lý kiểm tra blackjack. Chiến lược này khác với sự đầu hàng muộn phỏm zingplay chỉ khi đại lý có mười hoặc ace cho thấy. Sau đây là danh sách khi nào nên đầu hàng sớm đối với đại lý 10 hoặc ACE, bất kể các quy tắc, ngoại trừ như đã lưu ý.

  • Đại lý Ace Vs. cứng 5-7
  • Đại lý Ace Vs. cứng 12-17
  • Đại lý Ace Vs. Cặp 3, 6, 7, hoặc 8 của.
  • Đại lý 10 Vs. cứng 14-16
  • Đại lý 10 Vs. cặp 7 hoặc 8.
  • Không đầu hàng 10 Vs. 4+10 hoặc 5+9 trong một bộ bài
  • Không đầu hàng 10 Vs. 4+10 trong bộ bài đôi
  • Đại thẻ tín dụng visa lý đầu hàng Ace chống lại cặp 2 nếu đại lý đánh nhẹ 17.
  • Không đầu hàng 8,8 so với 10 trong một boong khi gấp đôi sau khi chia tách được cho phép.

Liên kết nội bộ


Được viết bởi: 

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm tỷ lệ cược nhà cái thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi