Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

bầu cua cá Keno 40 bóng

Giới thiệu

 

Sòng bạc internet sử dụng phần mềm Gamesys cung cấp một trò chơi có tên là "Keno tức thời 40 số." Nó giống như thông thường keo chau a Keno, ngoại trừ nó chỉ sử dụng 40 số và trò chơi vẽ mười khuyến mãi mobi quả bóng thay vì hai mươi.

Quy tắc

 

Người chơi chọn 3 đến 10 số từ 1 đến 40 và sau đó trò chơi sẽ chọn 10. Càng nhiều số được rút ra bởi sòng bạc phù hợp với người chơi, anh ta càng thắng.

Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi số lần bắt phải trả theo số lượng lượt chọn.

Bàn thanh toánMở rộng

game bài 3c
Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0truc tiep euro banhmi tv 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 00 0
2 5 2 1 1 0 0 0 0
3 24 10 5 2 2 1 1 0
4  62 25 10 số 8 4 2 2
5   125 50 25 số 8 12 số 8
6    1000 250 250 25 25
7     1000 1000 500 250
số 8      5000 2500 1250
9       10000 10000
10        20000
 

Phân tích

 

Bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp cho mỗi số lần chọn và bắt.

Bảng kết hợpMở rộng

keo 88
Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 4060 27405 142506 593775 2035800 5852925 14307150 30045015
1 4350 40600 274050 1425060 5937750 2bóng đá số việt nam0358000 58529250 143071500
2 1350 19575 182700 1233225 6412770 26719875 91611000 263381625
3 120 3600 52200 487200 3288600 17100720 71253000 244296000
4  210 6300 91350 852600 5755050 29926260 124692750
5   252 7560 109620 1023120 6906060 35911512
6    210 6300 91350 8526005755050
7     120 3600 52200 487200
số 8      45 1350 19575
9       10 300
10        1
Tổng cộng 9880 91390 658008 3838380 18643560 76904685 273438880 847660528
 

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất, đến sáu dấu thập phân, cho mỗi số lần chọn và bắt.

Bảng xác suấtMở rộng

io dota 2
Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0.410931 0,299869 0,216572 0.154694 0.109196 0,076106 0,052323 0,03544league of legends esports5
1 0,440283 0,44425 0,416484 0,371266 0,318488 0,264717 0,214049 0.168784
2 0.13664 0,214192 0,277656 0,321288 0,343967 0,347441 0.335033 0.310716
3 0,012146 0,039392 0,07933 0.126929 0.176393 0,222363 0,260581 0,288200
4  0,002298 0,009574 0,023799 0,045732 0,074834 0.109444 0.147102
5   0,000383 0,00197 0,00588 0,013304 0,025256 0,042365
6    0,000055 0,000338 0,001188 0,003118 0,006789
7     0,000006 0,000047 0,000191 0,000575
số 8      0,000001 0,000005 0,000023
9       0,000000 0,000000
10       0,000000
Tổng cộng 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
 

Bảng tiếp theo cho thấy sự đóng góp cho sự trở lại, cho sáu điểm thập phân, cho mỗi số lần chọn và bắt. Hàng dưới cùng hiển thị tổng lợi nhuận cho mỗi số lần chọn.

BẢNG TRỞ LẠIMở rộng

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn lịch thi đấu world cup 2022 châu âu 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,683198 0,428384 0,277656 0,321288 0 0 0 0
3 0,291498 0,393916 0,396652 0,253857 0,352787 0,222363 0,260581 0
4  0.142466 0,239359 0,237991 0,365853 0,299334 0.218888 0,294204
5   0,047872 0,098479 0.146994 0.10643 0.303076 0,338924
6    0,054711 0,08448 0,296959 0,077952 0.169733
7     0,006437 0,046811 0,095451 0.14369
số 8      0,002926 0,012343 0,028866
9       0,000366 0,003539
10        0,000024
Tổng cộng 0,974696 0,964766 0,961538 0,966326 0,95655 0,974822 0,968656 0,978980
 

Chiến lược

 

Như bạn có thể thấy trong bảng trên, lợi nhuận lớn nhất là cho Pick-10 ở mức 97,90%.


Được viết bởi: