Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 3 năm 2020

Trên trang này

app quay video trên máy tính Đặt cược lửa

Giới thiệu

Vụ bắn lửa là một vụ cá cược bên phổ biến trong craps trả tiền dựa trên số lượng điểm duy nhất được thiết lập và giành được bởi người bắn. Tôi nhận thức được ba bảng thanh toán, như sau. Các cạnh nhà của mỗi cái nằm ở hàng dưới cùng của bàn. Bảng 1 là phổ biến nhất. Các khoản thanh toán được chỉ định trên cơ sở "đến một". Một tiêu cực cho thấy một mất mát.

Bảng thanh toán cá cược lửa

Điểm được thực hiện Bảng trả a Bảng trả b Bảng thanh toán c
6 999 2000 299
5 249 200 149
4 24 10 29
3 -1 -1 6
2 -1 -1 -1
1 -1 -1 -1
0 -1 -1 -1
House Edge 20,76% 24,86% 20,73%

Sau đây là phân tích của tôi về Bảng trả lương A. ô bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 20,76%.

Đặt cược lửa - Bảng trả tiền A

Điểm được thực hiện Thanh toán Xác suất Trở về
0 -1 0,593939 -0.593939
1 -1 0,260750 -0.26075
2 -1 0.101275 -0.101275
3 -1 0,033434 -0.033434
4 24 0,008798 0.211156
5 249 0,001640 0,408343
6 999 0,000162 0.162272
Tổng cộng  1 -0.207628

Sau đây là phân tích của tôi về bảng trả tiền B. ô bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 24,86%.

Đặt cược lửa - Bảng trả tiền B

Điểm được thực hiện Thanh toán Xác suất Trở quay video màn hình máy tính có âm thanh về
0 -1 0,593939 -0.593939
1 -1 0,260750 -0.26075
2 -1 0.101275 -0.101275
3 -1 0,033434 -0.033434
4 10 0,008798 0,087982
5 200 0,001640 0,327987
6 2000 0,000162 0,324869
Tổng cộng  1 -0.248562

Sau đây là phân tích của tôi về bảng trả tiền C. ô bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 20,73%.

Đặt cược lửa - Bảng trả tiền C

Điểm được thực hiện Thanh toán Xác suất Trở về
0 -1 0,593939 -0.593939
1 -1 0,260750 -0.26075
2 -1 0.101275 -0.101275
3 6 0,033434 0,200605
4 29 0,008798 0,2poker online pc55147
5 149 0,001640 0,244350
6 299 0,000162 0,048568
Tổng cộng  1 -0.207295

Bảng sau đây cho thấy xác suất tạo 0 đến 6 điểm, với nhiều chữ số quan trọng nhất có thể xử lý.

Xác suất đặt cược lửa

Điểm được thực hiện Xác suất
0 0,593939393939394
1 0.260750492003903
2 0.10127535549231
3 0,0334342121788456
4 0,00879817844040312
5 0,00163993313895325
6 0,000162434749269826

Hai xúc xắc

Tôi thường được hỏi làm thế nào để tính toán các xác suất trên. Nó làm cho khuyến mãi là gì một vấn đề toán học đầy thách thức. Dưới đây, tôi liệt kê các cách để giải quyết tỷ lệ cược tạo ra bất kỳ số lượng điểm nào từ 0 đến 6.

Mô phỏng ngẫu nhiên

Một mô phỏng ngẫu nhiên là cách dễ nhất để phân tích đặt cược lửa. Với tốc độ của máy tính hiện đại, nó cũng cực kỳ chính xác. Chỉ những người theo chủ nghĩa tinh khiết toán học nhất (như tôi) sẽ phấn đấu cho một giải pháp chính xác. Bảng dưới đây cho thấy kết quả mô phỏng gần 40 tỷ cược lửa được giải quyết theo bảng trả lương A. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 20.7531%. Cạnh nhà thực tế là 20.7628%, do đó mô phỏng chính xác đến 0,01% lợi nhuận.

 

Mô phỏng Bet Fire

Điểm được thực hiện Thanh toán Thắng Xác suất Trở về
6 999 6,452,452 0,000162 0.162257
5 249 65.165.019 0,001640 0,408438
4 24 349.553.690 0,008799 0.211173
3 -1 1.328.267.592 0,033435 -0.033435
2 -1 4.023.371.732 0.101275 -0.101275
1 -1 10.358.742.102 0,260747 -0.260747
0 -1 23,595,605,529 0,593941 -0.593941
Tổng cộng  39.727.158.116 1.000000 -0.207531

 

Chuỗi Markov

Một cách để tính toán tỷ lệ cược lửa chính xác là với chuỗi Markov. Điều này có nghĩa là tính toán xác suất hoàn thành bất kỳ số điểm nào trong tương lai với bất kỳ trong số 64 trạng thái điểm có thể đã hoàn thành. Toán học khá dễ dàng cho đến cuối cùng, chỉ cần thêm một điểm để hoàn thành tất cả sáu. Sau đó làm việc theo cách của bạn trở lại trạng thái bắt đầu của cuộn đầu tiên.

Trạng thái đầu tiên này được biểu diễn dưới dạng hàng đầu tiên trong bảng, không tính các tiêu đề cột. Nó hiển thị các xác suất được hiển thị ở trên để hoàn thành bất kỳ số lượng điểm nào từ 0 đến 6.

Chuỗi cược lửa Markov

Điểm
Đã sẵn sàng
Thực hiện
Xác suất
0 điểm
Xác suất
1 điểm
Xác suất
2 điểm
Xác suất
3 điểm
Xác suất
4 điểm
Xác suất
5 điểm
Xác suất
6 điểm
Không có 0,593939 0,260750 0.101275 0,033434 0,008798 0,001640 0,000162
10 0,000000 0.619763 0,256759 0,091331 0,026183 0,005375 0,000589
9 0,000000 0,636364 0,252138 0,084540 0,022402 0,004153 0,000404
9,10 0,000000 0,000000 0,666100 0,244772 0,072316 0,015152 0,001660
số 8 0,000000 0,656067 0,244255 0,076831 0,019163 0,003370 0,000314
8,10 0,000000 0,000000 0,687719 0,234612 0,063990 0,012405 0,001274
8,9 0,000000 0,000000 0,708220 0,225365 0,055933 0,009618 0,000864
8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
6 0,000000 0,656067 0,244255 0,076831 0,019163 0,003370 0,000314
6,10 0,000000 0,000000 0,687719 0,234612 0,063990 0,012405 0,001274
6,9 0,000000 0,000000 0,708220 0,225365 0,055933 0,009618 0,000864
6,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
6,8 0,000000 0,000000 0,732710 0.210728 0,048135 0,007762 0,000665
6,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,772414 0.190903 0,033563 0,003120
6,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,798371 0.173323 0,026215 0,002091
6,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,845739 0.142050 0,012211
5 0,000000 0,636364 0,252138 0,084540 0,022402 0,004153 0,000404
5,10 0,000000 0,000000 0,666100 0,244772 0,072316 0,015152 0,001660
5,9 0,000000 0,000000 0,685315 0,237358 0,064328 0,011875 0,001124
5,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,719927 0,224997 0,049645 0,005432
5,8 0,000000 0,000000 0,708220 0,225365 0,055933 0,009618 0,000864
5,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
5,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,769382 0.195368 0,032496 0,002754
5,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,813278 0.170376 0,016346
5,6 0,000000 0,000000 0,708220 0,225365 0,055933 0,009618 0,000864
5,6,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
5,6,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,769382 0.195368 0,032496 0,002754
5,6,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,813278 0.170376 0,016346
5,6,8 0,000000 0,000000 0,000000 0,798371 0.173323 0,026215 0,002091
5,6,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,845739 0.142050 0,012211
5,6,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,876957 0.114977 0,008066
5,6,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,934446 0,065554
4 0,000000 0.619763 0,256759 0,091331 0,026183 0,005375 0,000589
4,10 0,000000 0,000000 0,647934 0,250930 0,079930 0,018752 0,002454
4,9 0,000000 0,000000 0,666100 0,244772 0,072316 0,015152 0,001660
4,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,698752 0,234682 0,058434 0,008131
4,8 0,000000 0,000000 0,687719 0,234612 0,063990 0,012405 0,001274
4,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,722581 0,221643 0,049624 0,006153
4,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
4,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,786359 0.188851 0,024790
4,6 0,000000 0,000000 0,687719 0,234612 0,063990 0,012405 0,001274
4,6,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,722581 0,221643 0,049624 0,006153
4,6,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
4,6,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,786359 0.188851 0,024790
4,6,8 0,000000 0,000000 0,000000 0,772414 0.190903 0,033563 0,003120
4,6,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,816667 0.164832 0,018502
4,6,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,845739 0.142050 0,012211
4,6,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,899083 0.100917
4,5 0,000000 0,000000 0,666100 0,244772 0,072316 0,015152 0,001660
4,5,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,698752 0,234682 0,058434 0,008131
4,5,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,719927 0,224997 0,049645 0,005432
4,5,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,758221 0,208531 0,033248
4,5,8 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
4,5,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,786359 0.188851 0,024790
4,5,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,813278 0.170376 0,016346
4,5,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,862486 0.137514
4,5,6 0,000000 0,000000 0,000000 0,745247 0,209635 0,041004 0,004114
4,5,6,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,786359 0.188851 0,024790
4,5,6,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,813278 0.170376 0,016346
4,5,6,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,862486 0.137514
4,5,6,8 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,845739 0.142050 0,012211
4,5,6,8,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,899083 0.100917
4,5,6,8,9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,934446 0,065554
4,5,6,8,9,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1.000000

Nếu bạn có kế hoạch cố gắng tái tạo công việc của tôi, đây là một số lời khuyên về việc đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Bắt đầu với các quốc gia gần cuối, trong đó người bắn đã thực hiện 5 điểm. Ví dụ, nếu người bắn chỉ cần 4, thì ba điều có thể xảy ra: (1) anh ta thiết lập và làm cho 4, (2) anh ta thiết lập và đưa ra một điểm mà anh ta đã thực hiện, (3) anh ta đã ra khỏi. Xác suất của (1) là (3/24)*(1/3) = 1/24 = 0,041667. Xác suất của (2) là (4/24)*(2/5) + (5/24)*(5/11) + (5/24)*(5/11) + (4/24)*( 2/5) + (3/24)*(1/3) = 0,364394. Xác suất của (3) là 1- 0,041667 - 0.364394 = 0,593939. Cuối cùng là sự kiện (1) hoặc (3) sẽ xảy ra. Xác suất (1) sẽ xảy ra trước (3) là 0,041667/(0,041667+0,593939) = 0,065554 .. đệ quy theo cách của bạn trở lại điểm bắt đầu. Đây sẽ là tốn thời gian, dự phòng và nhàm chán, hoặc bạn có thể làm điều đó theo bảng tính một cách tự động.

Tính toán

Bước đầu tiên trong phương pháp này là tính toán xác suất của tất cả 7 kết quả thích hợp có thể có của đặt cược đường chuyền sau khi một điểm được thiết lập. Chúng ta có thể bỏ qua 12 kết hợp, hoặc 1/3 cơ hội của người chơi chiến thắng hoặc thua ngay lập tức khi ra mắt, bởi vì những sự kiện đó không có ý nghĩa đối với việc đặt dota 2 shop cược lửa. Vì vậy, cuộn đầu tiên dựa trên 24 kết hợp có thể, trái ngược với 36.

 • Điểm 4 được thực hiện và won = (3/24) × (3/9) = 1/24 = APX. 4,17%
 • Điểm của 5 được thực hiện và won = (4/24) × (4/10) = 1/15 = APX. 6,67%
 • Điểm 6 được thực hiện và won = (5/24) × (5/11) = 25/264 = APX. 9,47%
 • Điểm 8 được thực hiện và won = (5/24) × (5/11) = 25/264 = APX. 9,47%
 • Điểm 9 được thực hiện và won = (4/24) × (4/10) = 1/15 = APX. 6,67%
 • Điểm của 10 được lịch thi đấu bóng đá world cup vòng loại 2022 thực hiện và won = (3/24) × (3/9) = 1/24 = APX. 4,17%
 • Bất kỳ điểm nào được thực hiện và 7-out = 2 × ((3/24) × (6/9)) + 2 × ((4/24) × (6/10)) + 2 × ((5/24) × ( 6/11)) = 98/165 = APX. 59,39%

Xin lưu ý, tổng của các xác suất này bằng 1.

Tiếp theo, thay vì đặt cược lửa được quyết định bởi hai con xúc xắc, mỗi lần một lần cuộn, hãy xem xét thời gian giữa các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên, với thời gian giữa các sự kiện sau phân quả bóng rổ phối theo cấp số nhân với giá trị trung bình của một đơn vị giữa các sự kiện . Nếu một sự kiện xảy ra, sự kiện cụ thể sẽ tuân theo xác suất CRAP mà chúng tôi vừa tính toán.

Ví dụ, xác suất của chiến thắng điểm 4 là 1/24. Do đó, thời gian giữa chiến thắng điểm 4 sẽ trung bình 24 đơn vị. Xác suất đi x đơn dota 2 pro vị thời gian mà không có chiến thắng điểm 10 là exp (-x/24). Để nhận lời khen, xác suất của ít nhất một điểm thắng 10 điểm trong các đơn vị thời gian là 1-exp (-x/24).

Để phân xử việc đặt cược lửa, không quan trọng bao nhiêu thời gian trôi đội tuyển việt nam lịch thi đấu qua giữa các sự kiện - chỉ là những sự kiện là gì. Vì vậy, chúng tôi có thể tích hợp mọi thời đại cho người chiến thắng để đặt cược như sau:

Hãy để tôi giải thích những gì không thể thiếu. Đó là xác suất sau các đơn vị thời gian x, đã có ít nhất một chiến thắng của mỗi điểm nhưng không phải là 7. Vì xác suất của chiến thắng điểm 4 và điểm-10 là như nhau, chúng ta có thể bình phương xác suất của một điểm -4 thắng. Tương tự như đối với 5 và 9, cũng như 6 và 8. Cuối cùng, chúng tôi nhân toàn bộ sự việc với 98/165, xác suất của Seven-out, để đóng cửa đặt cược. Nếu chúng tôi không làm điều đó, người chơi có thể được trả tiền cho nhiều chiến thắng chồng chéo.

Việc tích hợp điều này bằng tay sẽ rất tẻ nhạt và dễ bị lỗi. May mắn thay, có Máy tính tích phân. Để sử dụng một cho vấn đề này, nhấp vào liên kết và đặt các mục sau vào hộp văn bản ở đầu: (1-exp (-x/24))^2*(1-exp (-x/15))^ 2*(1-exp (-25x/264))^2*exp (-98x/165)/(165/98). Sau đó nhấp vào các tùy chọn và đặt giới hạn dưới thành 0 và giới hạn trên đến vô cực. Sau đó bấm đi.

Trước khi xem xét giới hạn của tích hợp, câu trả lời là (98*(-(165*E^(-(98*x)/165))/98+ (2640*E^(-(839*x)/1320))) /839+(330*E^(-(109*x)/165))/109- (220*E^(-(149*x)/220)) *x)/440))/303- (1760*E^(-(309*x)/440))/309- (11*E^(-(8*x)/11))/8- (1320 *E^(-(241*x)/330))/241+ (1320*E^(-(491*x)/660))/491- (5280*E^(-(997*x)/1320 ))/997+ (528*E^(-(203*x)/264))/203+ (2640*E^(-(1019*x)/1320))/1019- (60*E^(-- (47*x)/60))/47+ (2640*E^(-(263*x)/330)) (528*E^(-(217*x)/264))/217+ (80*E^(-(33*x)/40)) /440))/369+ (40*E^(-(17*x)/20))/17- (88*E^(-(19*x)/22))/19- (15*E^ (-(13*x)/15))/13- (480*E^(-(107*x)/120)) 239- (12*E^(-(11*x)/12))/11+ (15*E^(-(14*x)/15))/7+ (48*E^(-(23* x)/24))/23-e^(-x)))/165.

May mắn thay, máy tính đó cho phép giới hạn tích hợp và đưa ra giải pháp là 370040389912604003883151849428487738125 /22780863797678919

Tất nhiên, đó chỉ là xác suất thực hiện tất cả sáu điểm, nhưng cùng một logic có thể được sử dụng để tìm xác suất của bất kỳ số lượng điểm nào. Tôi sẽ để nó như một bài tập cho người đọc ;-).

Liện kết ngoại

Sự nhìn nhận

Tôi muốn cảm ơn Thành viên Diễn đàn Wizard of Vegas ACE2 vì lời khuyên không mệt mỏi của anh ấy về việc giải quyết về khả năng đặt cược lửa bằng cách sử dụng tích hợp.


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng craps tốt nhất Thêm thông tin

1

68 $

600xb / Tiền mặt

Chơi
2

250% lên đến 2000 $

1200xb / Tiền mặt

Chơi
3

225% lên đến 1125 $

1200xb / Tiền mặt

Chơi
4

300% lên đến 600 €/$

200xb & d;

Chơi
5

100% lên đến 1000 €/$

350xb & d;

Chơi