Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 25 tháng 11 năm 2017

Trên trang này

007 casino royale Tay của người chết

Giới thiệu

Bàn tay của Dead Man là một đội bóng blackjack của Dunow Gaming. Tôi tin rằng nó đã được lịch vòng loại world cup khu vực châu á chơi ở Deadwood, Nam Dakota, trong nhiều năm. Theo văn bản này vào tháng 11 năm 2017, nó có thể được tìm thấy tại Sòng bạc Boot Hill ở Dodge City Kansas và tại Silverado, Franklin và Gold Dust Sòng bạc ở Deadwood, South Dakota.

Quy tắc

Tay của Dead Man có thể được thêm vào bất kỳ trò chơi Blackjack thông thường nào. Nó trả tiền nếu ít nhất một trong hai thẻ đầu tiên của người chơi là tám hoặc một át chủ bài. Nhiều hơn nếu cả hai đều là. Thậm lịch thi đấu vòng loại châu á 2022 chí nhiều hơn nếu việc chia Eights và Aces dẫn đến ít nhất một tay A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách. Sau đây là bảng thanh toán đầy đủ. Tất cả các khoản thanh toán là trên cơ sở "đến một".

Bàn trả lương của người đàn ông đã chết

Biến cố Thanh toán
Hai A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 100
Một A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 20
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ đầu tiên 4
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ & đại steam fifa 19 lý đầu tiên 50
A-8 trong hai thẻ đầu tiên 4
A hoặc 8 trong hai thẻ đầu tiên 2

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng thanh toán ở trên, dựa trên hai sàn.

Tay của người chết-Phân tích hai tầng

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 100 59.684.352 0,000055 0,005463
Một A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 20 1.598.650.368 0,001463 0,029266
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ đầu kèo nhà cái hôm nay trực tiếp tiên 4 9.267.780.480 0,008483 0,033932
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ & đại lý đầu tiên 50 496.742.400 0,000455 0,022734
A-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 13.054.694.400 0,011949 0,047797
A hoặc 8 trong hai thẻ đầu tiên 2 287.203.276.800 0,262883 0,525765
Tất cả những người khác -1 780.833.908.800 0,714712 -0.714712
Tổng cộng  1.092,514.737.600 1.000000 -0.049756

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng thanh toán ở trên, dựa trên bốn sàn.

Tay của người chết-Phân tích bốn tầng

dota shop
Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 100 4.564.224.000 0,000061 0,006062
Một A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 20 115.482.501.120 0,001534 0,030674
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 681,225,780,480 0,009047 0,036188
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ & đại lý đầu tiên 50 38.165.299.200 0,000507 0,025343
A-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 895.400.325.120 0,011891 0,047566
A hoặc 8 trong hai thẻ đầu tiên 2 19.698.807.152.640 0,261613 0,523226
Tất cả những người khác -1 53.863.925.808.000 0,715347 -0.715347
Tổng cộng  75.297.571.090.560 1.000000 -0.046289

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng thanh toán ở trên, dựa trên sáu sàn.

Tay của người chết-Phân tích sáu tầng

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 100 55,049,043,456 0,000063 0,006264
Một A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 20 1.367.931.672.576 0,001556 0,031129
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 8,115,535,062,144 0,009234 0,036936
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ & đại lý đầu tiên 50 460.985.462.784 0,000525 0,026226
A-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 10,434,262,164,480 0,011872 0,047489
A hoặc 8 trong hai thẻ đầu tiên 2 229,553,767,618,560 0.261192 0,522384
Tất cả những người khác -1 628.881.675.871.680 0,715558 -0.715558
Tổng cộng  878.869.206.895.680 1.000000 -0.045129

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng thanh toán ở trên, dựa trên tám sàn.

Tay của người chết-Phân tích tám tầng

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 100 318.151.827.456 0,000064 0,006365
Một A-8 trong hai tay đầu tiên sau khi chia tách 20 7,836.173.500.416 0,001568 0,031355
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 46.621,742,731,776 0,009327 0,037309
A-A hoặc 8-8 trong hai thẻ & đại lý đầu tiên 50 2.666.136.403.968 0,000533 0,026670
A-8 trong hai thẻ đầu tiên 4 59.295.178.801.152 0,011863 0,047451
A hoặc 8 trong hai thẻ đầu tiên 2 1,304,493,933,625,340 0,260982 0,521965
Tất cả những người khác -1 3,577,166,958,613,240 0,715663 -0.715663
Tổng cộng  4.998.398.275.503.350 1.000000 -0.044547

Bảng cuối cùng tóm tắt cạnh nhà cho 2, 4, 6 và 8 sàn.

Tóm tắt cạnh nhà

Sàn House Edge
2 4,98%
4 4,63%
6 4,51%
số 8 4,45%

Video

Trong video này, tôi phỏng vấn Mark Dunow, người tạo ra bàn tay của Dead Man, tại Hội nghị trò chơi trò chơi và trò chơi trên bàn năm 2022.


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi