Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 3 năm 2019

Trên trang này

đồ chơi câu cá cho bé Triple Action giữ Phụ lục Em

Giới thiệu

Bảng sau đây cho thấy giá trị dự kiến ??của tất cả các thẻ football bet người chơi ban đầu và thẻ đại lý lên Ba hành động giữ 'em. Đầu tiên, đây là một lời giải thích của từng cột:

 • Thẻ người chơi: Hai thẻ giữ của người chơi. Một "O" là viết tắt của bộ phim và "S" là viết tắt của "phù hợp".
 • Thẻ đại lý: Thẻ UP của đại lý.
 • Phù hợp: Cho biết nếu và làm thế nào thẻ của đại lý phù hợp với thẻ của người event fo4 chơi. "Không" có nghĩa là phù hợp với cả thẻ người chơi, "Thấp" có nghĩa là thẻ đại lý phù hợp với thẻ người chơi thấp hơn và thẻ đại lý có nghĩa là "cao" phù hợp với thẻ người chơi cao hơn.
 • Giá trị dự kiến: Tỷ lệ của người chơi dự kiến ??giành chiến thắng so với cá cược Ante.

Bảng ket qua vong loai wc 2022 chau au giá trị dự kiến ??cho ba hành động giữ 'em

game bắn cá đổi tiền tải bắn cá
Thẻ người chơi Thẻ đại lý Phù hợp Gia tri? đươ?c ki vo?ng
88o số 8 KHÔNG AI 0,298972
88o 9 THẤP -0.341344
88o 9 CAO -0.341344
88o 9 KHÔNG AI -0.343478
88o T THẤP -0.401818
88o T CAO -0.401818
88o T KHÔNG bang xep hang bong da han quoc AI -403953
88o J THẤP -0.401818
88o J CAO -0.401818
88o J KHÔNG AI -403953
88o Q. THẤP -0.401818
88o Q. CAO -0.401818
88o Q. KHÔNG AI -403953
88o K THẤP -0.371462
88o K CAO -0.371462
88o K KHÔNG AI -0.373834
88o Một THẤP -0.310988
88o Một CAO -0.310988
88o Một KHÔNG AI -0.31336
98S số 8 KHÔNG AI -0.328854
98S 9 KHÔNG AI -0.732727
98S T THẤP -0.870751
98S T KHÔNG AI -0.864585
98S J THẤP -0.870751
98S J KHÔNG AI -0.864585
98S Q. THẤP -0.870751
98S Q. KHÔNG AI -0.864585
98S K THẤP -0.860316
98S K KHÔNG AI -0.852648
98S Một THẤP -0.81502
98S Một KHÔNG AI -0.807589
98o số 8 CAO -0.333202
98o số 8 KHÔNG AI -0.335375
98o 9 THẤP -0.739763
98o 9 KHÔNG AI -0.741937
98o T THẤP -0.876443
98o T CAO -0.87668
98o T KHÔNG AI -0.878577
98o J THẤP -0.876443
98o J CAO -0.87668
98o J KHÔNG AI -0.878577
98o Q. THẤP -0.876443
98o Q. CAO -0.87668
98o Q. KHÔNG AI -0.878577
98o K THẤP -0.865059
98o K CAO -0.865296
98o K KHÔNG AI -0.867431
98o Một THẤP -0.819763
98o Một CAO -0.819763
98o Một KHÔNG AI -0.822134
T8S số 8 KHÔNG AI -0.161265
T8S 9 THẤP -0.463557
T8S 9 KHÔNG AI -0.457708
T8S T KHÔNG AI -0.791937
T8S J THẤP -0.822372
T8S J KHÔNG AI -0.816285
T8S Q. THẤP -0.822372
T8S Q. KHÔNG AI -0.816285
T8S K THẤP -0.811858
T8S K KHÔNG AI -0.804348
T8S Một THẤP -0.766561
T8S Một KHÔNG AI -0.759289
T8o số 8 CAO -0.165613
T8o số 8 KHÔNG AI -0.167787
T8o 9 THẤP -0.4683
T8o 9 CAO -0.468538
T8o 9 KHÔNG AI -0.470435
T8o T THẤP -800237
T8o T KHÔNG AI -802411
T8o J THẤP -0.827115
T8o J CAO -0.827589
T8o J KHÔNG AI -0.829249
T8o Q. THẤP -0.827115
T8o Q. CAO -0.827589
T8o Q. KHÔNG AI -0.829249
T8o K THẤP -0.815731
T8o K CAO -0.816206
T8o K KHÔNG AI -0.818103
T8o Một THẤP -0.770435
T8o Một CAO -0.770672
T8o Một KHÔNG AI -0.772806
J8S số 8 KHÔNG AI 0,006324
J8S 9 THẤP -0,38
J8S 9 KHÔNG AI -0.374229
J8S T THẤP -0.425296
J8S T KHÔNG AI -0.419289
J8S J KHÔNG AI -0.791937
J8S Q. THẤP -0.788221
J8S Q. KHÔNG AI -0.782134
J8S K THẤP -0.777708
J8S K KHÔNG AI -0.770198
J8S Một THẤP -0.732411
J8S Một KHÔNG AI -0.725138
J8O số 8 CAO 0,001976
J8O số 8 KHÔNG AI -0.000198
J8O 9 THẤP -0.384822
J8O 9 CAO -0.385059
J8O 9 KHÔNG AI -0.386957
J8O T THẤP -0.430119
J8O T CAO -0.430593
J8O T KHÔNG AI -0.432253
J8O J THẤP -800237
J8O J KHÔNG AI -802411
J8O Q. THẤP -0.792964
J8O Q. CAO -0.793439
J8O Q. KHÔNG AI -0.795099
J8O K THẤP -0.781581
J8O K CAO -0.782055
J8O K KHÔNG AI -0.783953
J8O Một THẤP -0.736285
J8O Một CAO -0.736522
J8O Một KHÔNG AI -0.738656
Q8S số 8 KHÔNG AI 0.173913
Q8S 9 THẤP -0.296443
Q8S 9 KHÔNG AI -0.290751
Q8S T THẤP -0.341739
Q8S T KHÔNG AI -0.33581
Q8S J THẤP -0.341739
Q8S J KHÔNG AI -0.33581
Q8S Q. KHÔNG AI -0.791937
Q8S K THẤP -0.743557
Q8S K KHÔNG AI -0.736047
Q8S Một THẤP -0.698261
Q8S Một KHÔNG AI -690988
Q8o số 8 CAO 0.169565
Q8o số 8 KHÔNG AI 0.167391
Q8o 9 THẤP 0.301344
Q8o 9 CAO 0.301581
Q8o 9 KHÔNG AI 0,303478
Q8o T THẤP -0.34664
Q8o T CAO -0.347115
Q8o T KHÔNG AI -0.348775
Q8o J THẤP -0.34664
Q8o J CAO -0.347115
Q8o J KHÔNG AI -0.348775
Q8o Q. THẤP -800237
Q8o Q. KHÔNG AI -802411
Q8o K THẤP -747431
Q8o K CAO -747905
Q8o K KHÔNG AI -749802
Q8o Một THẤP -702134
Q8o Một CAO -702372
Q8o Một KHÔNG AI -704506
K8S số 8 KHÔNG AI 0,275099
K8S 9 THẤP 0,30751
K8S 9 KHÔNG AI -300158
K8S T THẤP -352806
K8S T KHÔNG AI -0.345217
K8S J THẤP -352806
K8S J KHÔNG AI -0.345217
K8S Q. THẤP -352806
K8S Q. KHÔNG AI -0.345217
K8S K KHÔNG AI -809091
K8S Một THẤP -723953
K8S Một KHÔNG AI -716601
K8O số 8 CAO 0,269091
K8O số 8 KHÔNG AI 0,266719
K8O 9 THẤP -312727
K8O 9 CAO -312727
K8O 9 KHÔNG AI -314862
K8O T THẤP -358024
K8O T CAO -358261
K8O T KHÔNG AI -360158
K8O J THẤP -358024
K8O J CAO -358261
K8O J KHÔNG AI -360158
K8O Q. THẤP -358024
K8O Q. CAO -358261
K8O Q. KHÔNG AI -360158
K8O K THẤP -817945
K8O K KHÔNG AI -820316
K8O Một THẤP -728696
K8O Một CAO -728933
K8O Một KHÔNG AI -731067
A8S số 8 KHÔNG AI 0,442688
A8S 9 THẤP -238498
A8S 9 KHÔNG AI -23083
A8S T THẤP -283794
A8S T KHÔNG AI -275889
A8S J THẤP -283794
A8S J KHÔNG AI -275889
A8S Q. THẤP -283794
A8S Q. KHÔNG AI -275889
A8S K THẤP -238498
A8S K KHÔNG AI -23083
A8S Một KHÔNG AI -749881
A8o số 8 CAO 0,43668
A8o số 8 KHÔNG AI 0,434308
A8o 9 THẤP -244427
A8o 9 CAO -24419
A8o 9 KHÔNG AI -246561
A8o T THẤP -289723
A8o T CAO -289723
A8o T KHÔNG AI -291858
A8o J THẤP -289723
A8o J CAO -289723
A8o J KHÔNG AI -291858
A8o Q. THẤP -289723
A8o Q. CAO -289723
A8o Q. KHÔNG AI -291858
A8o K THẤP -24419
A8o K CAO -244427
A8o K KHÔNG AI -246561
A8o Một THẤP -75747
A8o Một KHÔNG AI -759842
99o số 8 THẤP 0,453202
99o số 8 CAO 0,453202
99o số 8 KHÔNG AI 0,451067
99o 9 KHÔNG AI 0,394387
99o T THẤP 0,305929
99o T CAO 0,305929
99o T KHÔNG AI 0,307826
99o J THẤP 0,305929
99o J CAO 0,305929
99o J KHÔNG AI 0,307826
99o Q. THẤP 0,305929
99o Q. CAO 0,305929
99o Q. KHÔNG AI 0,307826
99o K THẤP -275573
99o K CAO -275573
99o K KHÔNG AI -277708
99o Một THẤP -245217
99o Một CAO -245217
99o Một KHÔNG AI -247589
T9s số 8 THẤP 0.147905
T9s số 8 KHÔNG AI 0.147905
T9s 9 KHÔNG AI -228617
T9s T KHÔNG AI -378419
T9s J THẤP -64166
T9s J KHÔNG AI -637312
T9s Q. THẤP -64166
T9s Q. KHÔNG AI -637312
T9s K THẤP -646087
T9s K KHÔNG AI -640316
T9s Một THẤP -635573
T9s Một KHÔNG AI -628379
T9o số 8 THẤP 0.144743
T9o số 8 CAO 0.144743
T9o số 8 KHÔNG AI 0.142609
T9o 9 CAO -232648
T9o 9 KHÔNG AI -234625
T9o T THẤP -383715
T9o T KHÔNG AI -385692
T9o J THẤP -645692
T9o J CAO -645929
T9o J KHÔNG AI -647589
T9o Q. THẤP -645692
T9o Q. CAO -645929
T9o Q. KHÔNG AI -647589
T9o K THẤP -649486
T9o K CAO -649723
T9o K KHÔNG AI -651621
T9o Một THẤP -638103
T9o Một CAO -63834
T9o Một KHÔNG AI -640474
J9s số 8 THẤP 0,231462
J9s số 8 KHÔNG AI 0,231383
J9s 9 KHÔNG AI -023083
J9s T THẤP -216126
J9s T KHÔNG AI -211858
J9s J KHÔNG AI -378419
J9s Q. THẤP -660751
J9s Q. KHÔNG AI -0.603162
J9s K THẤP -611937
J9s K KHÔNG AI -6606166
J9s Một THẤP -0.601423
J9s Một KHÔNG AI -594229
J9o số 8 THẤP 0,228221
J9o số 8 CAO 0,228221
J9o số 8 KHÔNG AI 0,226087
J9o 9 CAO -027115
J9o 9 KHÔNG AI -029091
J9o T THẤP -220237
J9o T CAO -220474
J9o T KHÔNG AI -222134
J9o J THẤP -383715
J9o J KHÔNG AI -385692
J9o Q. THẤP -611542
J9o Q. CAO -611779
J9o Q. KHÔNG AI -613439
J9o K THẤP -615336
J9o K CAO -615573
J9o K KHÔNG AI -61747
J9o Một THẤP -0.603953
J9o Một CAO -660419
J9o Một KHÔNG AI -6606324
Q9s số 8 THẤP 0,31502
Q9s số 8 KHÔNG AI 0,314862
Q9s 9 KHÔNG AI 0.182451
Q9s T THẤP -147747
Q9s T KHÔNG AI -143557
Q9s J THẤP -147747
Q9s J KHÔNG AI -143557
Q9s Q. KHÔNG AI -378419
Q9s K THẤP -577787
Q9s K KHÔNG AI -572016
Q9s Một THẤP -567273
Q9s Một KHÔNG AI -560079
Q9o số 8 THẤP 0,3117
Q9o số 8 CAO 0,3117
Q9o số 8 KHÔNG AI 0,309565
Q9o 9 CAO 0.178419
Q9o 9 KHÔNG AI 0.176443
Q9o T THẤP -151937
Q9o T CAO -152174
Q9o T KHÔNG AI -153834
Q9o J THẤP -151937
Q9o J CAO -152174
Q9o J KHÔNG AI -153834
Q9o Q. THẤP -383715
Q9o Q. KHÔNG AI -385692
Q9o K THẤP -581186
Q9o K CAO -581423
Q9o K KHÔNG AI -58332
Q9o Một THẤP -569802
Q9o Một CAO -57004
Q9o Một KHÔNG AI -572174
K9s số 8 THẤP 0,372016
K9s số 8 KHÔNG AI 0,372332
K9s 9 KHÔNG AI 0,346403
K9s T THẤP -173992
K9s T KHÔNG AI -168142
K9s J THẤP -173992
K9s J KHÔNG AI -168142
K9s Q. THẤP -173992
K9s Q. KHÔNG AI -168142
K9s K KHÔNG bai 88 AI -380632
K9s Một THẤP -578024
K9s Một KHÔNG AI -570751
K9O số 8 THẤP 0,368617
K9O số 8 CAO 0,368775
K9O số 8 KHÔNG AI 0,366403
K9O 9 CAO 0,341107
K9O 9 KHÔNG AI 0,338933
K9O T THẤP -178498
K9O T CAO -178498
K9O T KHÔNG AI -180395
K9O J THẤP -178498
K9O J CAO -178498
K9O J KHÔNG AI -180395
K9O Q. THẤP -178498
K9O Q. CAO -178498
K9O Q. KHÔNG AI -180395
K9O K THẤP -0.386245
K9O K KHÔNG AI -388419
K9O Một THẤP -581186
K9O Một CAO -581423
K9O Một KHÔNG AI gold8 club-583557
A9s số 8 THẤP 0,395731
A9s số 8 KHÔNG AI 0,396126
A9s 9 KHÔNG AI 0,455731
A9s T THẤP 0,200237
A9s T KHÔNG AI -192727
A9s J THẤP 0,200237
A9s J KHÔNG AI -192727
A9s Q. THẤP 0,200237
A9s Q. KHÔNG AI -192727
A9s K THẤP -154941
A9s K KHÔNG AI -147668
A9s Một KHÔNG AI -397787
A9o số 8 THẤP 0,391383
A9o số 8 CAO 0,391621
A9o số 8 KHÔNG AI 0,389249
A9o 9 CAO 0,4483
A9o 9 KHÔNG AI 0,445929
A9o T THẤP -0.game câu cá pc205059
A9o T CAO -0.204822
A9o T KHÔNG AI -0.206957
A9o J THẤP -0.205059
A9o J CAO -0.204822
A9o J KHÔNG AI -0.206957
A9o Q. THẤP -0.205059
A9o Q. CAO -0.204822
A9o Q. KHÔNG AI -0.206957
A9o K THẤP -159526
A9o K CAO -159526
A9o K KHÔNG AI -16166
A9o Một THẤP -403953
A9o Một KHÔNG AI -406324
TTO số 8 THẤP 0,567036
TTO số 8 CAO 0,567036
TTO số 8 KHÔNG AI 0tiến lên miền nam facebook,564901
TTO 9 THẤP 0,703636
TTO 9 CAO 0,703636
TTO 9 KHÔNG AI 0,701739
TTO T KHÔNG AI 0,515099
TTO J THẤP -161976
TTO J CAO -161976
TTO J KHÔNG AI -163636
TTO Q. THẤP -161976
TTO Q. CAO -161976
TTO Q. KHÔNG AI -163636
TTO K THẤP -131621
TTOK CAO -131621
TTO K KHÔNG AI -133518
TTO Một THẤP -101265
TTO Một CAO -101265
TTO Một KHÔNG AI -103399
JTS số 8 THẤP 0.310435
JTS số 8 KHÔNG AI 0.310356
JTS 9 THẤP 0,265059
JTS 9 KHÔNG AI 0,269091
JTS T KHÔNG AI -0.005929
JTS J KHÔNG AI -0.096522
JTS Q. THẤP -0.478735
JTS Q. KHÔNG AI -0.476126
JTS K THẤP -0.483162
JTS K KHÔNG AI -0.47913
JTS Một THẤP -0.472648
JTS Một KHÔNG AI -0.467194
JTO số 8 THẤP 0,307905
JTO số 8 CAO 0,307905
JTO số 8 KHÔNG AI 0,305771
slotv casinoJTO 9 THẤP 0,261897
JTO 9 CAO 0,261897
JTO 9 KHÔNG AI 0,26
JTO T CAO -0.009407
JTO T KHÔNG AI -0.011186
JTO J THẤP -0.1
JTO J KHÔNG AI -0.101779
JTO Q. THẤP -0.482767
JTO Q. CAO -0.482767
JTO Q. KHÔNG AI -0.484427
JTO K THẤP -0.486561
JTO K CAO -0.486561
JTO K KHÔNG AI -0.488458
JTO Một THẤP -0.475178
JTO Một CAO -0.475178
JTO Một KHÔNG AI -0.477312
QTS số 8 THẤP 0,393992
QTS số 8 KHÔNG AI 0,393834
QTS 9 THẤP 0,333439
QTS 9 KHÔNG AI 0,337391
QTS T KHÔNG AI 0.199605
QTS J game nhất vipTHẤP -0.018972
QTS J KHÔNG AI -0.016522
QTS Q. KHÔNG AI -0.096522
QTS K THẤP -0.449012
QTS K KHÔNG AI -0.44498
QTS Một THẤP -0.438498
QTS Một KHÔNG AI -0.433043
Qo số 8 THẤP 0,391383
Qo số 8 CAO 0,391383
Qo số 8 KHÔNG AI 0,389249
Qo 9 THẤP 0.330198
Qo 9 CAO 0.330198
Qo 9 KHÔNG AI 0,3283
Qo T CAO 0.196126
Qo T KHÔNG AI 0.194348
Qo J THẤP -0.023162
Qo J CAO -0.023162
Qo J KHÔNG AI -0.024822
Qo Q. THẤP -0.1
Qo Q. KHÔNG AI -0.101779
Qo K THẤP -0.452411
Qo K CAO -0.452411
Qo K KHÔNG AI -0.454308
Qo Một THẤP -0.441028
Qo Một CAO -0.441028
Qo Một KHÔNG AI -0.443162
KTS số 8 THẤP 0,450988
KTS số 8 KHÔNG AI 0,451304
KTS 9 THẤP 0,307194
KTS 9 KHÔNG AI 0,312806
KTS T KHÔNG AI 0,363557
KTS J THẤP -0.045217
KTS J KHÔNG AI -0.041107
KTS Q. THẤP -0.045217
KTS Q. KHÔNG AI -0.041107
KTS K KHÔNG AI -0.098735
KTS Một THẤP -0.449249
KTS Một KHÔNG AI -0.443715
này số 8 THẤP 0,4483
này số 8 CAO 0,448458
này số 8 KHÔNG AI 0,446087
này 9 THẤP 0,303636
này 9 CAO 0,303874
này 9 KHÔNG AI 0.301739
này T CAO 0,358814
này T KHÔNG AI 0,356838
này J THẤP -0.049723
này J CAO -0.049486
này J KHÔNG AI -0.051383
này Q. THẤP -0.049723
này Q. CAO -0.049486
này Q. KHÔNG AI -0.051383
này K THẤP -0.10253
này K KHÔNG AI -0.104506
này Một THẤP -0.452411
này Một CAO -0.452411
này Một KHÔNG AI -0.454545
ATS số 8 THẤP 0,474704
ATS số 8 KHÔNG AI 0,475099
ATS 9 THẤP 0,295889
ATS 9 KHÔNG AI 0.303083
ATS T KHÔNG AI 0,492727
ATS J THẤP -0.071462
ATS J KHÔNG AI -0.065692
ATS Q. THẤP -0.071462
ATS Q. KHÔNG AI -0.065692
ATS K THẤP -0.026166
ATS K KHÔNG AI -0.020632
ATS Một KHÔNG AI -0.115889
Những thứ kia số 8 THẤP 0,471067
Những thứ kia số 8 CAO 0,471304
Những thứ kia số 8 KHÔNG AI 0,468933
Những thứ kia 9 THẤP 0,292253
Những thứ kia 9 CAO 0,292648
Những thứ kia 9 KHÔNG AI 0,290277
Những thứ kia T CAO 0,486166
Những thứ kia T KHÔNG AI 0,483992
Những thứ kia J THẤP -0.076285
Những thứ kia J CAO -0.07581
Những thứ kia J KHÔNG AI -0.077945
Những thứ kia Q. THẤP -0.076285
Những thứ kia Q. CAO -0.07581
Những thứ kia Q. KHÔNG AI -0.077945
Những thứ kia K THẤP -0.030751
Những thứ kia K CAO -0.030514
Những thứ kia K KHÔNG AI -0.032648
Những thứ kia Một THẤP -0.120237
Những thứ kia Một KHÔNG AI -0.122411
JJO số 8 THẤP 0,68087
JJO số 8 CAO 0,68087
JJO số 8 KHÔNG AI 0,678735
JJO 9 THẤP 0,81747
JJO 9 CAO 0,81747
JJO 9 KHÔNG AI 0,815573
JJO T THẤP 0,787115
JJO T CAO 0,787115
JJO T KHÔNG AI 0,785455
JJO J KHÔNG AI 0,696285
JJO Q. THẤP -0.048142
JJO Q. CAO -0.048142
JJO Q. KHÔNG AI -0.049802
JJO K THẤP -0.017787
JJO K CAO -0.017787
JJO K KHÔNG AI -0.019684
JJO Một THẤP 0,012569
JJO Một CAO 0,012569
JJO Một KHÔNG AI 0,010435
QJ số 8 THẤP 0,428142
QJ số 8 KHÔNG AI 0,427984
QJ 9 THẤP 0,367589
QJ 9 KHÔNG AI 0,371542
QJ T THẤP 0,357154
QJ T KHÔNG AI 0,359605
QJ J KHÔNG AI 0.199605
QJ Q. KHÔNG AI 0.109012
QJ K THẤP -0.414862
QJ K KHÔNG AI -0.41083
QJ Một THẤP -0.404348
QJ Một KHÔNG AI -0.398893
QJO số 8 THẤP 0,425534
QJO số 8 CAO 0,425534
QJO số 8 KHÔNG AI 0,423399
QJO 9 THẤP 0,364348
QJO 9 CAO 0,364348
QJO 9 KHÔNG AI 0,362451
QJO T THẤP 0,352964
QJO T CAO 0,352964
QJO T KHÔNG AI 0,351304
QJO J CAO 0.196126
QJO J KHÔNG AI 0.194348
QJO Q. THẤP 0.105534
QJO Q. KHÔNG AI 0.103755
QJO K THẤP -0.418261
QJO K CAO -0.418261
QJO K KHÔNG AI -0.420158
QJO Một THẤP -0.406877
QJO Một CAO -0.406877
QJO Một KHÔNG AI -0.409012
Đây số 8 THẤP 0,485138
Đây số 8 KHÔNG AI 0,485455
Đây 9 THẤP 0,341344
Đây 9 KHÔNG AI 0,346957
Đây T THẤP 0.330909
Đây T KHÔNG AI 0,33502
Đây J KHÔNG AI 0,363557
Đây Q. THẤP -0.011067
Đây Q. KHÔNG AI -0.006957
Đây K KHÔNG AI 0.106798
Đây Một THẤP -0.415099
Đây Một KHÔNG AI -0.409565
số 8 THẤP 0,482451
số 8 CAO 0,482609
số 8 KHÔNG AI 0,480237
9 THẤP 0,337787
9 CAO 0,338024
9 KHÔNG AI 0,335889
T THẤP 0,326403
T CAO 0,32664
T KHÔNG AI 0,324743
J CAO 0,358814
J KHÔNG AI 0,356838
Q. THẤP -0.015573
Q. CAO -0.015336
Q. KHÔNG AI -0.017233
K THẤP 0.103004
K KHÔNG AI 0.101028
Một THẤP -0.418261
Một CAO -0.418261
Một KHÔNG AI -0.420395
Scapegoat số 8 THẤP 0,508854
Scapegoat số 8 KHÔNG AI 0,509249
Scapegoat 9 THẤP 0.33004
Scapegoat 9 KHÔNG AI 0,337233
Scapegoat T THẤP 0,304664
Scapegoat T KHÔNG AI 0.310435
Scapegoat J KHÔNG AI 0,492727
Scapegoat Q. THẤP -0.037312
Scapegoat Q. KHÔNG AI -0.031542
Scapegoat K THẤP 0,007984
Scapegoat K KHÔNG AI 0,013518
Scapegoat Một KHÔNG AI 0,089644
số 8 THẤP 0,505217
số 8 CAO 0,505455
số 8 KHÔNG AI 0,503083
9 THẤP 0,326403
9 CAO 0,326798
9 KHÔNG AI 0,324427
T THẤP 0,299842
T CAO 0.300316
T KHÔNG AI 0,298182
J CAO 0,486166
J KHÔNG AI 0,483992
Q. THẤP -0.042134
Q. CAO -0.04166
Q. KHÔNG AI -0.043794
K THẤP 0,003399
K CAO 0,003636
K KHÔNG AI 0,001502
Một THẤP 0,085296
Một KHÔNG AI 0,083123
QQO số 8 THẤP 0,794704
QQO số 8 CAO 0,794704
QQO số 8 KHÔNG AI 0,792569
QQO 9 THẤP 0,931304
QQO 9 CAO 0,931304
QQO 9 KHÔNG AI 0,929407
QQO T THẤP 0,900949
QQO T CAO 0,900949
QQO T KHÔNG AI 0,899289
QQO J THẤP 0,900949
QQO J CAO 0,900949
QQO J KHÔNG AI 0,899289
QQO Q. KHÔNG AI 0,87747
QQO K THẤP 0,096047
QQO K CAO 0,096047
QQO K KHÔNG AI 0,09415
QQO Một THẤP 0.126403
QQO Một CAO 0.126403
QQO Một KHÔNG AI 0.124269
KQS số 8 THẤP 0,519289
KQS số 8 KHÔNG AI 0,519605
KQS 9 THẤP 0,375494
KQS 9 KHÔNG AI 0,381107
KQS T THẤP 0,365059
KQS T KHÔNG AI 0,36917
KQS J THẤP 0,365059
KQS J KHÔNG AI 0,36917
KQS Q. KHÔNG AI 0,363557
KQS K KHÔNG AI 0,312332
KQS Một THẤP -0.380949
KQS Một KHÔNG AI -0.375415
KQO số 8 THẤP 0,516601
KQO số 8 CAO 0,516759
KQO số 8 KHÔNG AI 0,514387
KQO 9 THẤP 0,371937
KQO 9 CAO 0,372174
KQO 9 KHÔNG AI 0,37004
KQO T THẤP 0,360553
KQO T CAO 0,360791
KQO T KHÔNG AI 0,358893
KQO J THẤP 0,360553
KQO J CAO 0,360791
KQO J KHÔNG AI 0,358893
KQO Q. CAO 0,358814
KQO Q. KHÔNG AI 0,356838
KQO K THẤP 0,308538
KQO K KHÔNG AI 0,306561
KQO Một THẤP -0.384111
KQO Một CAO -0.384111
KQO Một KHÔNG AI -0.386245
AQs số 8 THẤP 0,543004
AQs số 8 KHÔNG AI 0,543399
AQs 9 THẤP 0,36419
AQs 9 KHÔNG AI 0,371383
AQs T THẤP 0,338814
AQs T KHÔNG AI 0,344585
AQs J THẤP 0,338814
AQs J KHÔNG AI 0,344585
AQs Q. KHÔNG AI 0,492727
AQs K THẤP 0,042134
AQs K KHÔNG AI 0,047668
AQs Một KHÔNG AI 0,295178
Aqo số 8 THẤP 0,539368
Aqo số 8 CAO 0,539605
Aqo số 8 KHÔNG AI 0,537233
Aqo 9 THẤP 0,360553
Aqo 9 CAO 0,360949
Aqo 9 KHÔNG AI 0,358577
Aqo T THẤP 0,333992
Aqo T CAO 0,334466
Aqo T KHÔNG AI 0,332332
Aqo J THẤP 0,333992
Aqo J CAO 0,334466
Aqo J KHÔNG AI 0,332332
Aqo Q. CAO 0,486166
Aqo Q. KHÔNG AI 0,483992
Aqo K THẤP 0,037549
Aqo K CAO 0,037787
Aqo K KHÔNG AI 0,035652
Aqo Một THẤP 0,29083
Aqo Một KHÔNG AI 0,288656
KKO số 8 THẤP 0,878419
KKO số 8 CAO 0,878419
KKO số 8 KHÔNG AI 0,876047
KKO 9 THẤP 1.01502
KKO 9 CAO 1.01502
KKO 9 KHÔNG AI 1.012885
KKO T THẤP 0,984664
KKO T CAO 0,984664
KKO T KHÔNG AI 0,982767
KKO J THẤP 0,984664
KKO J CAO 0,984664
KKO J KHÔNG AI 0,982767
KKO Q. THẤP 0,984664
KKO Q. CAO 0,984664
KKO Q. KHÔNG AI 0,982767
KKO K KHÔNG AI 1.11913
KKO Một THẤP 0,240237
KKO Một CAO 0,240237
KKO Một KHÔNG AI 0,238103
Aks số 8 THẤP 0,582609
Aks số 8 KHÔNG AI 0,583241
Aks 9 THẤP 0,403794
Aks 9 KHÔNG AI 0,411225
Aks T THẤP 0,358419
Aks T KHÔNG AI 0,364585
Aks J THẤP 0,358419
Aks J KHÔNG AI 0,364585
Aks Q. THẤP 0,358419
Aks Q. KHÔNG AI 0,364585
Aks K KHÔNG AI 0,551937
Aks Một KHÔNG AI 0,500711
Ako số 8 THẤP 0,578735
Ako số 8 CAO 0,578735
Ako số 8 KHÔNG AI 0,576364
Ako 9 THẤP 0,399921
Ako 9 CAO 0,400079
Ako 9 KHÔNG AI 0,397708
Ako T THẤP 0,353202
Ako T CAO 0,353439
Ako T KHÔNG AI 0,351304
Ako J THẤP 0,353202
Ako J CAO 0,353439
Ako J KHÔNG AI 0,351304
Ako Q. THẤP 0,353202
Ako Q. CAO 0,353439
Ako Q. KHÔNG AI 0,351304
Ako K CAO 0,54664
Ako K KHÔNG AI 0,544466
Ako Một THẤP 0,496364
Ako Một KHÔNG AI 0,49419
AAO số 8 THẤP 0,992253
AAO số 8 CAO 0,992253
AAO số 8 KHÔNG AI 0,989881
AAO 9 THẤP 1.098735
AAO 9 CAO 1.098735
AAO 9 KHÔNG AI 1.096364
AAO T THẤP 1.068379
AAO T CAO 1.068379
AAO T KHÔNG AI 1.066245
AAO J THẤP 1.068379
AAO J CAO 1.068379
AAO J KHÔNG AI 1.066245
AAO Q. THẤP 1.068379
AAO Q. CAO 1.068379
AAO Q. KHÔNG AI 1.066245
AAO K THẤP 1.128854
AAO K CAO 1.128854
AAO K KHÔNG AI 1.126719
AAO Một KHÔNG AI 1.360791

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này