Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền vn fifaaddict thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 1 năm 2021

Trên trang này

đánh chắn đổi thưởng Blazing Bullseye

Giới thiệu

Blazing Bullseye đã bắt đầu một thử nghiệm thực địa tại Venice vào ngày 11 tháng 12 năm 2020. Rất khó để so sánh với bất kỳ trò chơi nào khác, ngoại trừ Thẻ Sài Gòn 5. Mặc dù các quy tắc khá phức tạp, đó là trò chơi cơ hội đơn giản.

Quy tắc

 1. Một bộ bài 52 thẻ duy nhất dota 2 leaderboards được sử dụng.
 2. Mỗi thẻ có giá trị điểm, giống như Baccarat, như sau:
  • Aces = 1 điểm
  • 2 đến 9 = giá trị pip
  • Thẻ 10 và mặt = 0 điểm
 3. Các cược chính được gọi là "chính." Bên cạnh đó, có những cược phụ có tiêu đề cà vạt, bộ đồ và Bullseye.
 4. Sau khi đặt cược được đóng lại, đại lý sẽ giao dịch với người chơi và mỗi người. Các thẻ đại lý được xử situs casino online lý úp mặt.
 5. Người bh dota 2 chơi sẽ tách các thẻ của mình thành một tay ba thẻ và bàn tay hai thẻ.
 6. Tổng số điểm trong bàn tay 3 thẻ phải có tổng số chia đều cho 10, được yêu cầu để "đủ điều kiện".
 7. Nếu một bàn tay 3 lá có thể đạt được với tổng số chia đều cho 10, thì 2 thẻ sẽ được ghi như sau, từ cao nhất đến thấp nhất:
  • Ace of Spades và bất kỳ thẻ mặt nào
  • Một cặp, theo thứ tự poker của aces cao nhất xuống thấp nhất.
  • Hai thẻ mặt kết quả vong loai world cup 2022 hỗn b52win hợp.
  • Chữ số cuối của tổng số điểm của hai thẻ (như trong Baccarat)
 8. Sau khi người chơi đã đặt tay, đại lý sẽ làm điều tương tự, tôi cho rằng tối đa hóa bàn tay hai thẻ trong đó bàn tay ba thẻ đủ điều kiện.
 9. Nếu người chơi không có một bàn tay ba thẻ đủ điều kiện, thì việc đặt cược chính sẽ mất.
 10. Mặt khác, nếu đại lý không có một tay ba thẻ đủ điều kiện, thì việc đặt cược chính sẽ đẩy.
 11. Mặt khác, nếu chơi game đổi the cào điện thoại người chơi có bàn tay hai thẻ cao hơn, thì đặt cược chính sẽ trả theo tay hai thẻ, như sau:
  • Aces của spades và bất kỳ thẻ mặt nào - 5 đến 1
  • Bất kỳ cặp nào - 3 đến 1
  • Hai thẻ mặt hỗn hợp - 2 đến 1
  • Tất cả các chiến thắng khác - 1 đến 1
 12. Nếu không, nếu đại lý có bàn tay hai thẻ cao hơn, thì đặt cược chính sẽ mất.
 13. Mặt khác, nếu người chơi và đại lý có hai tay hai thẻ được xếp hạng như nhau, thì đặt cược chính sẽ đẩy.
 14. Cà vạt là một đặt blackjack table cược bên trả 8 đến 1 nếu người chơi và đại lý có giá trị như nhau, bao gồm cả cả hai không đủ điều kiện trong tay ba thẻ.
 15. Bullseye là một cược phụ mà trả tiền dựa trên số lượng thẻ mặt trong tay người chơi, như sau:
  • 5 thẻ mặt trả 200 đến 1
  • 4 thẻ mặt trả 20 đến 1
  • 3 thẻ mặt trả 10 đến 1
 16. Các bộ quần áo là một cược phụ mà trả tiền dựa trên số lượng thẻ trong bộ đồ dài nhất của người chơi, như sau:
  • 5 thẻ phù hợp trả 20 đến 1
  • 4 thẻ phù hợp trả 5 đến 1
  • 3 thẻ phù hợp trả 1 đến 1

Nếu các quy tắc vẫn chưa rõ ràng, các hình ảnh sau đây hiển thị thẻ giá và bảng thanh toán trên Feel.

Blazing Bullseye Rack Card Front ? Thẻ giá Bullseye rực rỡ trở lại ? Blazing Bullseye Pay Bảng 1 ? Blazing Bullseye Pay Bảng 2

Phân tích

Các bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bốn cược có sẵn trong Blazing Bullseye. Toán học về Bullseye và Suit khá dễ dàng, nhưng hai người còn lại yêu cầu một chương trình tùy chỉnh. Tôi không biết về bất kỳ phân tích nào khác về trò chơi này, vì vậy xin vui lòng xem xét các kết quả chưa được xác nhận tại thời điểm này.

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược chính. Tế bào bên phải dưới biểu thị cạnh nhà là 6,15%.

Phân tích đặt cược chính

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi chiến thắng với Ace of Spades và Face Card 5 30.967.776.863 0,007768 0,038839
Người chơi chiến thắng với cặp 3 230.918.860.918 0,057923 0.173769
Người chơi chiến thắng với hình ảnh hỗn hợp 2 80,583,856,128 0,020213 0,040427
Người chơi thắng với 1 đến 9 điểm 1 746.964.402.358 0.187367 0.187367
Buộc 0 192.669.676.842 0,048329 0,000000
Đại lý không đủ điều kiện, người chơi không 0 703.762.795.384 0.176530 0,000000
Người chơi không đủ điều kiện, đại lý làm -1 703.762.795.384 0.176530 -0.176530
Không đủ điều kiện -1 207,581,043,296 0,052069 -0.052069
Đại lý chiến thắng -1 1.089.434.896.267 0,273271 -0.273271
Tổng cộng ? 3,986,646,103,440 1.000000 -0.061468

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược cà vạt. Tế bào bên phải dưới chỉ ra cạnh nhà 9,64%.

Phân tích cá cược

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Buộc số 8 192.669.676.842 0,048329 0,386630
Không bên nào đủ điều kiện số 8 207,581,043,296 0,052069 0,416553
Không có cà vạt -1 3,586,395,383,302 0,899602 -0.899602
Tổng cộng ? 3,986,646,103,440 1.000000 -0.096419

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về Bullseye Bet. Tế bào bên phải dưới biểu thị cạnh nhà 5,25%.

Phân tích Bullseye Bet

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
5 200 792 0,000305 0,060947
4 20 19.800 0,007618 0.152369
3 10 171.600 0,066026 0,660264
Khác -1 2.406.768 0,926050 -0.926050
Tổng cộng ? 2.598.960 1.000000 -0.052470

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về các bộ đồ đặt cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 4,86%.

Phân tích cược phù hợp

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
5 20 5.148 0,001981 0,039616
4 5 111,540 0,042917 0,214586
3 1 847.704 0,326170 0,326170
Khác -1 1.634,568 0,628932 -0.628932
Tổng cộng ? 2.598.960 1.000000 -0.048559

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này