Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 12 năm 2017

Trên trang này

đánh bài cào online Mắt rắn

Giới thiệu

Snake Eyes là một biến thể craps được cung cấp tại sòng bạc Skycity ở Auckland, New Zealand. Đó là khá nhiều trò chơi craps với tất cả các cược tốt nhất được loại bỏ chỉ để lại những cược hút. Để thêm sự xúc phạm đến thương tích, họ làm giảm tỷ lệ cược đối với một số người trong số họ so với các quy tắc keo kiệt bình thường của Mỹ. Một vài cược hút mới cũng được thêm vào hỗn hợp. Tuy nhiên, họ đã giành chiến thắng trên con rắn Bet từ 30 đến 32.

Quy tắcSau đây là danh sách các cược có sẵn. Tất cả các khoản thanh toán được chỉ định trên cơ sở "đến một".
 • Trường-Đặt cược đơn này trả 3-1 trên tổng số 12, 1-1 trên tổng số 3, 4, 9, 10, 11 và 12 và thua trên tất cả các loại khác.
 • 2-Đặt cược đơn này trả 32-1 trên tổng số 2 và thua tất cả những người khác.
 • 3-Đặt cược đơn này trả 15-1 trên tổng số 3 và thua tất cả những người khác.
 • 11-Đặt cược đơn này trả 15-1 trên tổng số 11 và thua tất cả những người khác.
 • 12-Đặt cược đơn này trả 30-1 trên tổng số 2 và thua tất cả những người khác.
 • Combo C & E-Đặt cược đơn lẻ này trả 4-1 trên tổng số 2, 3, 11 hoặc 12 và thua tất cả những người khác.
 • Big 5-Đặt cược nhiều vòng này trả 1-1 nếu tổng số 5 được lăn trước tổng số 7.
 • Big 6-Đặt cược nhiều vòng này trả 1-1 nếu tổng số 6 được lăn trước tổng số 7.
 • Big 8-Đặt cược nhiều vòng này trả 1-1 nếu tổng số 8 được lăn trước tổng số 7.
 • Hard 4-Đặt cược nhiều cuộn này trả 6-1 nếu một* 4 cứng được lăn trước khi dễ dàng ** 4 hoặc tổng số 7.
 • Hard 6-Đặt cược nhiều vòng này trả 8-1 nếu một* 6 cứng được lăn trước khi dễ dàng ** 6 hoặc tổng số 7.
 • Hard 8-Đặt cược nhiều cuộn này trả 8-1 nếu một* 8 cứng được lăn trước khi dễ dàng ** 8 hoặc tổng số 7.
 • Hard 10-Đặt cược nhiều cuộn này trả 6-1 nếu một* 10 cứng được cuộn trước khi dễ dàng ** 10 hoặc tổng số 7.
 • Combo Hardway-Cược nhiều vòng này trả 4-1 nếu cứng* 4, 6, 8 hoặc 10 được cuộn trước khi dễ dàng ** 4, 6, 8 hoặc 10 hoặc tổng số 7.

Chú thích:

* Để cuộn một số "cách khó" có nghĩa là cả hai con xúc xắc phải hạ cánh trên cùng một số. Ví dụ, 8 Hard 8 sẽ là 4-4.
** Để cuộn một số "cách dễ dàng" có nghĩa là cả hai con xúc xắc phải hạ cánh trên các số khác nhau. Ví dụ, một độ cứng 8 có thể được cuộn dưới dạng 2-6 hoặc 3-5.

Phân tíchBảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược trường. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 5,56%.

Phân tích đặt cược hiện trường

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
2 3 1 0,027778 0,083333
3, 4, 9, 10, 11, 12 1 15 0,416667 0,416667
5 đến 8 -1 20 0,555556 -0.555556
Tổng cộng 36 1.000000 -0.055556


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bảy đặt cược bất kỳ. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 16,67%.

Bất kỳ phân tích Bảy BET nào

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
7 4 6 0.166667 0,666667
Tất cả khác -1 30 0,833333 -0.833333
Tổng cộng 36 1.000000 -0.166667


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Big 5 Bet. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 20,00%.

Phân tích Big 5 BET

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
5 1 4 0,400000 0,400000
7 -1 6 0,600000 -0.600000
Tổng cộng 10 1.000000 -0.200000


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Big Six Bet. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 9,09%. Các tỷ lệ tương tự sẽ áp dụng cho Big Eight Bet.

Phân tích Big Six Bet

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
6 1 5 0,454545 0,454545
7 -1 6 0,545455 -0.545455
Tổng cộng 11 1.000000 -0.090909


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bet Four Hard. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 22,22%. Các tỷ lệ tương tự sẽ áp dụng cho mười đặt cược cứng.

Phân tích bốn cược khó

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Cứng 4 6 1 0.111111 0,666667
Dễ dàng 4 hoặc bất kỳ 7 -1 số 8 0,888889 -0.888889
Tổng cộng 9 1.000000 -0.222222


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về sáu cược cứng. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 18,18%. Các tỷ lệ tương tự sẽ áp dụng cho tám cược cứng.

Phân tích Bet sáu cược cứng

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Cứng 4 số 8 1 0,090909 0,727273
Dễ dàng 4 hoặc bất kỳ 7 -1 10 0,909091 -0.909091
Tổng cộng 11 1.000000 -0.181818


Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về cược combo hardway. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 9,09%.

Phân tích cược combo hardway

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Cứng 4, 6, 8 hoặc 10 4 4 0.181818 0,727273
Dễ dàng 4, 6, 8, 10 hoặc bất kỳ 7 -1 18 0,818182 -0.818182
Tổng cộng 22 1.000000 -0.090909


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về 2 lần đặt cược. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 8,33%.

2 Phân tích đặt cược

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
2 32 1 0,027778 0,888889
3 đến 12 -1 35 0,972222 -0.972222
Tổng cộng 36 1.000000 -0.083333


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về 12 lần đặt cược. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 13,89%.

12 Phân tích đặt cược

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
12 30 1 0,027778 0,833333
2 đến 11 -1 35 0,972222 -0.972222
Tổng cộng 36 1.000000 -0.138889


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về 3 lần đặt cược. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 11,11%. Các tỷ lệ tương tự sẽ áp dụng cho 11 lần đặt cược.

3 Phân tích

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
3 15 2 0,055556 0,833333
Tất cả khác -1 34 0,944444 -0.b52 đánh bài đổi thưởng944444
Tổng cộng 36 1.000000 -0.111111


Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Cược C & E c kết. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 16,67%.

Phân tích cược combo c & e

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
2, 3, 11 hoặc 12 4 6 0.166667 0,666667
4 đến 10 -1 30 0,833333 -0.833333
Tổng cộng 36 1.000000 -0.166667


Liện kết ngoại • Cuốn sách nhỏ từ sòng bạc Skycity Auckland.
 • Thảo luận về con rắn mắt tại dreams casino diễn đàn của tôi tại Wizard of Vegas.

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này