Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào đọc báo bóng đá 24h mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 1 năm 2019

Trên trang này

đánh bài đổi thưởng uy tín Phương sai trong Blackjack

Giới thiệu

Phụ lục này trình bày thông tin phù hợp với độ lệch chuẩn trong blackjack. Nó giả định người chơi đang theo chiến lược cơ bản trong một trò chơi thẻ cắt. Mỗi bảng là sản phẩm của một mô phỏng ltd bd hom nay ngay mai riêng của khoảng mười tỷ tay đã chơi.

Một lời nhắc nhở, nếu phương sai của một tay là V, hiệp phương sai là C và số tay chơi cùng một lúc là N, thì tổng phương sai là N × V + N × (N-1) × C.

Bảng dưới đây là sản phẩm của nhiều mô phỏng và rất nhiều công việc lập trình. Nó cho thấy phương sai và hiệp phương sai cho các bộ quy tắc khác nhau.

Bảng tóm tắt

Sàn Mềm 17 Kép
Sau
Tách ra
Đầu hàng
Cho phép
Tăng lại
Aces
kq wc Cho phép
Kỳ vọng
Giá trị
Phương sai Hiệp phương sai
6 Đứng Đúng Đúng Đúng -0.00281 1.303 0,479
6 Đứng Không Không Không -0.00573 1.295 0,478
6 Đánh Đúng Đúng Đúng -0.00473 1.312 0,487
6 Đánh Không Không Không -0.00787 1.308 0,488
6 Đánh Đúng Không Không -0.00628 1.346 0,499
6 Đánh Không Đúng Không -0.00699 1.272 0,475
6 Đánh Không Không Đúng -0.00717 1.311 0,488
số lịch thi đấu của đt việt nam 8 Đánh Không Không Không -0.00812 1.309 0,489
2 Đánh Đúng Không Không -0.00398 1.341 0,495

Bằng cách so sánh, Stanford Wong, trong cuốn sách chuyên nghiệp Blackjack (trang 203) cho biết phương sai là 1,28 và hiệp phương sai 0,47 cho các quy tắc điểm chuẩn của anh ta, là sáu sàn, đại lý đứng trên 17, không có gấp đôi sau khi chia tay, không có lại Tách Aces, không đầu hàng. Hàng thứ hai của bảng của tôi cho thấy rằng đối với cùng một quy tắc, tôi nhận được lần lượt là 1,295 và 0,478, đủ gần với tôi.

Ảnh hưởng đến phương sai của thay đổi quy tắc

Bảng tiếp theo cho thấy ảnh hưởng đến giá trị, phương sai và hiệp phương sai của các thay đổi quy tắc khác nhau so với các quy tắc điểm chuẩn Wong.

Ảnh hưởng của sự thay đổi quy tắc

Qui định Kỳ vọng
Giá trị
Phương sai Hiệp phương sai
Đứng trên mềm 17 0,00191 -0.00838 -0.00764
Gấp đôi sau khi chia cho phép 0,00159 0,03753 0,01091
Đầu hàng cho phép 0,00088 -0.03629 -0.01247
Phân lại aces cho phép 0,00070 0,00207 0,00037
Tám sàn -0.00025 0,00071 0,00063
Hai sàn 0,00230 -0.00530 -0.00422

Những gì sau đây là các bảng hiển thị xác suất của chiến thắng ròng cho một đến ba tay theo các quy tắc dải tự do, được định nghĩa ở bài vip trên.

Quy tắc dải tự do - Chơi một tay tại một thời điểm

Bảng đầu tiên cho thấy xác suất của mỗi kết quả ròng chơi một tay theo cái mà tôi gọi là "quy tắc dải tự do", như sau:

 • Sáu sàn
 • Đại lý đứng trên Soft 17 (S17)
 • Nhân đôi trên bất kỳ hai thẻ đầu tiên (DA2)
 • Nhân đôi sau khi chia cho phép (DAS)
 • Cho phép đầu hàng muộn (LS)
 • Phân lại ACE cho phép (RSA)
 • Người chơi có thể tách lại tối đa ba lần (P3vuabai9 slot gameX)

6 bộ bài S17 DA2 DAS LS RSA P3X - Một tay

american roulette
Chiến thắng ròng Xác suất Trở về
-số 8 0,00000019 -0.00000154
-7 0,00000235 -0.00001643
-6 0,00001785 -0.00010709
-5 0,00008947 -0.00044736
-4 0,00048248 -0.00192993
-3 0,00207909 -0.00623728
-2 0,04180923 -0.08361847
-1 0,40171191 -0.40171191
-0,5 0,04470705 -0.02235353
0 0,08483290 0,00000000
1 0,31697909 0,31697909
1.5 0,04529632 0,06794448
2 0,05844299 0.11688598
3 0,00259645 0,00778935
4 0,00076323 0,00305292
5 0,00014491 0,00072453
60,00003774 0,00022646
7 0,00000609 0,00004263
số 8 0,00000066 0,00000526
Tổng cộng 1.00000000 -0.00277282

Bảng trên phản ánh những điều sau đây:

 • House Edge = 0,28%
 • Phương sai = 1.303
 • Độ lệch chuẩn = 1.142

Xác suất chiến thắng ròng

Tôi thường xuyên được hỏi về xác suất của một chiến thắng ròng trong Blackjack. Bảng sau đây trả lời câu hỏi game fa88 đó.

Tóm tắt chiến thắng ròng trong blackjack

Biến cố Xác suất
Thắng lợi 42,43%
Đẩy 8,48%
Sự mất mát 49,09%

Ba bảng tiếp theo phá vỡ các sự kiện có thể bằng cách hành động đầu tiên là russian roulette đánh, đứng hay đầu hàng; kép; hoặc chia tách.

Chiến thắng ròng khi đánh, đứng hoặc đầu hàng hành động đầu tiên

Biến cố Tổng cộng Xác suất Trở về
1.5 77147473 0,05144768 0,07717152
1 537410636 0,35838544 0,35838544
0 127597398 0,08509145 0
-0,5 76163623 0,05079158 -0.02539579
-1 681213441 0,45428386 -0.45428386
Tổng cộng 1499532571 1 -0.04412269

Chiến thắng ròng khi nhân đôi hành động đầu tiên

Biến cố Tổng cộng Xác suất Trở blackjack card về
2 89463603 0,54980265 1.09960529
0 11301274 0,06945249 0
-2 61954607 0,38074486 -0.76148972
Tổng cộng 162719484 1 0.33811558

Chiến thắng ròng khi chia hành động đầu tiên

Biến cố Tổng cộng Xác suất Trở về
số 8 1079 0,00002554 0,00020428
7 10440 0,00024707 0,00172948
6 64099 0,00151694 0,00910166
5 247638 0,00586051 0,02930255
4 1307719 0,030948 0.123792
3 4437365 0.10501306 0.31503917
2 10222578 0,24192379 0,48384758
1 2822458 0,06679526 0,06679526
0 5621675 0.1330405 0
-1 3520209 0,08330798 -0.08330798
-2 9425393 0,2230chơi game m88 trực tuyến579 -0.4461158
-3 3559202 0,08423077 -0.25269231
-4 828010 0,01959538 -0.07838153
-5 152687 0,00361343 -0.01806717
-6 30536 0,00072265 -0.00433592
-7 3972 0,000094 -0.000658
-số 8 305 0,00000722 -0.00005774
Tổng cộng 42255365 1 0.14619552

Quy tắc dải tự do - Chơi hai tay tại một thời điểm

Bảng dưới đây cho thấy kết quả mạng chơi hai tay tại một thời điểm theo các quy tắc dải tự do, giải thích ở trên. Cột trở lại cho thấy chiến thắng ròng giữa hai tay.

6 bộ bài S17 DA2 DAS LS RSA P3X - Hai tay

irene russian roulette
Chiến thắng ròng Xác suất Trở về
-14 0,00000000 0,00000000
-13 0,00000000 -0.00000001
-12 0,00000001 -0.00000006
-11 0,00000003 -0.00000035
-10 0,00000023 -0.00000228
-9 0,00000163 -0.00001464
-số 8 0,00001040 -0.00008324
-7.5 0,00000000 -0.00000003
-7 0,00005327 -0.00037288
-6.5 0,00000009 -0.00000061
-6 0,00024527 -0.00147159
-5,5 0,00000114 -0.00000629
-5 0,00106847 -0.00534234
-4,5 0,00000967 -0.00004352
-4 0,00654661 -0.02618644
-3,5 0,00005733 -0.00020065
-3 0,04607814 -0.13823442
-2,5 0,00214887 -0.00537218
-2 0,23285866 -0.46571732
-1.5 0,03547663 -0.05321495
-1 0,0990đánh bài đổi thưởng 24h3321 -0.09903321
-0,5 0,01386072 -0.00693036
0 0.14677504 0,00000000
0,5 0,05888290 0,02944145
1 0,06026238 0,06026238
1.5 0,01030563 0,01545845
2 0.17250085 0,34500170
2.5 0.03020186 0,07550465
3 0,06443204 0.19329612
3.5 0,00559850 0,01959474
4 0,01072401 0,04289604
4.5 0,00024927 0,00112171
5 0,00187139 0,00935695
5.5 0,00007341 0,00040373
6 0,00049405 0,00296428
6.5 0,00001414 0,00009193
7 0,00012404 0,00086825
7.5 0,00000369 0,00002767
số 8 0,00002933 0,00023466
8,5 0,00000060 0,00000508
9 0,00000543 0,00004888
9,5 0,00000007 0,00000063
10 0,00000083 0,00000834
11 0,00000013 0,00000141
12 0,00000002 0,00000028
13 0,00000000 0,00000005
14 0,00000000 0,00000001
Tổng cộng 1.00000000 -0.00563798

Bảng trên phản ánh những điều sau đây:

 • House Edge = 0,28%
 • Phương sai trên mỗi vòng = 3.565
 • Phương sai trên mỗi bàn tay = 1.782
 • Độ lệch chuẩn trên mỗi bàn tay = 1.335

Quy tắc dải tự do - Chơi ba tay tại một thời điểm

Bảng dưới đây cho thấy kết quả mạng chơi ba tay tại một thời điểm theo các quy tắc dải tự do, đã giải thích ở trên. Cột trở lại cho thấy chiến thắng ròng giữa ba bàn tay.

6 bộ bài S17 DA2 DAS LS RSA P3X - Ba tay

Chiến thắng ròng Xác suất Trở về
-16 0,00000000 -0.00000001
-15 0,00000000 -0.00000001
-14 0,00000001 -0.00000007
-13 0,00000003 -0.00000041
-12 0,00000018 -0.00000218
-11 0,00000100 -0.00001099
-10.5 0,00000000 0,00000000
-10 0,00000531 -0.00005309
-9,5 0,00000001 -0.00000006
-9 0,00002581 -0.00023228
-8,5 0,00000005 -0.00000047
-số 8 0,00011292 -0.00090339
-7.5 0,00000049 -0.00000370
-7 0,00046097 -0.00322680
-6.5 0,00000397 -0.00002581
-6 0,00197390 -0.01184341
-5,5 0,00002622 -0.00014419
-5 0,00969361 -0.04846807
-4,5 0,00022638 -0.00101870
-4 0,04183392 -0.16733566
-3,5 0,00319799 -0.01119297
-3 0.15826947 -0.47480842
-2,5 0,02641456 -0.06603640
-2 0,08893658 -0.17787317
-1.5 0,02183548 -0.03275322
-1 0,09681697 -0.09681697
-0,5 0,04992545 -0.02496273
0 0,06712076 0,00000000
0,5 0,02111145 0,01055572
1 0,08978272 0,08978272
1.5 0,03789943 0,05684914
2 0,04349592 0,08699183
2.5 0,01123447 0,02808618
3 0.10813504 0,32440511
3.5 0,02489093 0,08711825
4 0,06196736 0,24786943
4.5 0,00906613 0,04079759
5 0,01805409 0,09027044
5.5 0,00154269 0,00848480
6 0,00409323 0,02455940
6.5 0,00027059 0,00175885
7 0,00107315 0,00751203
7.5 0,00007208 0,00054062
số 8 0,00030105 0,00240840
8,5 0,00001824 0,00015505
9 0,00008014 0,00072126
9,5 0,00000431 0,00004096
10 0,00001901 0,00019010
10,5 0,00000081 0,00000846
11 0,00000398 0,00004379
11,5 0,00000013 0,00000144
12 0,00000078 0,00000939
12,5 0,00000002 0,00000023
13 0,00000016 0,00000214
13,5 0,00000001 0,00000008
14 0,00000003 0,00000045
14,5 0,00000000 0,00000001
15 0,00000001 0,00000009
15,5 0,00000000 0,00000000
16 0,00000000 0,00000002
17 0,00000000 0,00000001
Tổng cộng 1.00000000 -0.00854917

Bảng trên phản ánh những điều sau đây:

 • House Edge = 0,285%
 • Phương sai trên mỗi vòng = 6,785
 • Phương sai trên mỗi bàn tay = 2.262
 • Độ lệch chuẩn trên mỗi bàn tay = 1,504

Liên kết nội bộ


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi