Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 12 năm 2002

Trên trang này

đá gà tre casino 3-5-7 bảng g world cuppoker

Giới thiệu

3-5-7 poker là một trò chơi dựa trên poker đơn giản từ từ tìm một ngôi nhà trong sòng bạc. Nó thực sự là 3 trò chơi trong 1, người chơi có thể đặt cược vào tay 3, 5 và 7 và được trả theo giá trị poker của mỗi thẻ.

Quy tắc

Chơi bắt đầu với người chơi thực hiện 2 hoặc 3 cược. Người chơi phải đặt cược vào tay 3 thẻ và 5 thẻ, tay 7 thẻ là tùy chọn. Người chơi có thể đặt cược bất kỳ số lần vô địch world cup của các nưqpdzẺdpqp tiền nào trên bất kỳ tay nào, tùy thuộc vào bảng tối thiểu và tối đa.

Sau khi tất cả người chơi đặt cược, đại lý sẽ đưa 3 thẻ cho mỗi người chơi và 4 thẻ cho chính mình, úp mặt xuống. Dựa trên ba thẻ đầu tiên của mình, người chơi có thể đầu hàng một nửa cược thẻ 7 của mình nếu anh ta muốn, nói cách khác, đại lý nhận được một nửa cược thẻ 7 và người chơi đã quay lại nửa kia.today match world cup cricket

Các bảng thanh toán sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả cho mỗi lần đặt cược.

 

Bàn thanh toán bằng tay 3 thẻ

Tay Thanh toán
Thẳng tuôn ra 40 đến 1
Ba loại 25 đến 1
Dài 6 đến 1
Tuôn ra 4 đến 1
Đôi 1 đến 1
Không Sự mất mát

 

 

Bàn thanh toán bằng tay 5 thẻ

trực tiếp mu tối nay
Tay Thanh toán
Royal Flush 500 đến 1
Thẳng play poker tuôn ra 100 đến 1
4 của một loại 40 đến 1
Ngôi nhà hạnh phúc 12 đến 1
Tuôn ra 9 đến 1
Dài 6 đến 1
3 của một loại 4 đến 1
2 cặp 3 đến 1
Cặp (6 hoặc tốt hơn) 1 đến 1
Không Sự mất mát

 

 

Bàn thanh toán bằng tay 7 thẻ

Tay Thanh toán
Royal Flush 100 đến 1
Thẳng tuôn ra 20 đến 1
4 của một loại 7 đến 1
Ngôi nhà hạnh phúc 5 đến 1
Tuôn ra 4 đến 1
Dài 3 đến 1
3 của một loại 2 đến 1
2 cặp (10 cao hoặc tốt hơn) 1 đến 1
Khác Sự mất mát

 

Chiến lược

Người chơi không bao giờ nên đầu hàng. Vì bàn tay 7 thẻ có cạnh nhà thấp nhất, tôi khuyên bạn nên đặt cược nhiều nhất vào đó, và ít nhất trên bàn tay 5 thẻ.

Số liệu thống kê

Các bảng sau đây hiển thị xác suất và trả lại cho mỗi bàn tay cho cả 3 cược.

 

Bàn trả lại bằng tay 3 thẻ

Tay Kết hợp Xác suất Thanh toán Trở về
Thẳng tuôn ra 48 0,002172 40 0,086878
Ba loại 52 0,002353 25 0,058824
Dài 720 0,032579 6 0.195475
Tuôn ra 1096 0,049593 4 0.198371
Đôi 3744 0.169412 1 0.169412
Không 16440 0,743891 -1 -0.743891
  22100 1 0 -0.034932

 

 

Bàn trả lại tay 5 thẻ

Tay Kết hợp Xác suất Thanh toán Trở về
Royal Flush 4 0,000002 500 0,00077
Thẳng tuôn ra 36 0,000014 100 0,001385
4 của một loại 624 0,00024 40 0,009604
Ngôi nhà hạnh phúc 3744 0,001441 12 0,017287
Tuôn ra 5108 0,001965 9 0,017689
Dài 10200 0,003925 6 0,023548
3 của một loại 54912 0,021128 4 0,084514
2 cặp 123552 0,047539 3 0.142617
cặp (6 hoặc tốt hơn) 760320 0,292548 1 0,292548
Không 1640460 0.631199 -1 -0.631199
Tổng cộng 2598960 1 0 -0.041238

 

 

Bàn trả lại bằng tay 7 thẻ

Tay Kết hợp Xác suất Thanh toán Trở về
Royal Flush 4324 0,000032 100 0,003232
Thẳng tuôn ra 37260 0,000279 20 0,00557
4 của một loại 224848 0,001681 7 0,011765
Ngôi nhà hạnh phúc 3473184 0,025961 5 0.129805
Tuôn ra 4047644 0,030255 4 0.12102
Dài 6180020 0,046194 3 0.138581
3 của một loại 6461620 0,048299 2 0,096597
2 cặp (10 cao hoặc tốt hơn) 20598408 0.153967 1 0.153967
Khác 92757252 0,693333 -1 -0.693333
Tổng cộng 133784560 1 0 -0.032795

 

Bảng tiếp theo tóm tắt cạnh nhà của mỗi đặt cược.

 

Tóm tắt cạnh nhà

Cá cược House Edge
3 3,49%
5 4,12%
7 3,28%

 

Liên kết nội bộ

Có một trò chơi rất giống nhau được gọi là Thành phố cá cược bên, trong đó thêm một cược "không thắng" mà trả tiền nếu tất cả các tay 3-, 5- và 7 thẻ đều thua.


Được viết bởi: